• DEN GODE REISEN: Ved å velge alternativ 3Bb legges motorveien inn i fjellet, og det vil være bybanepassasjerene, syklistene og de gående som får den gode reisen i dagen gjennom Sandviken, skriver Helge Hopen. FOTO: Vegar Valde

La Bybanen gå i lyset

Løsningen er å legge bybanetraseen i dagslys på eksisterende E39 og flytte biltrafikken inn i en forlenget Fløyfjellstunnel.