Konsentrer deg om sårbare barn, Trellevik

Man kan ikke bare spørre hvor folk skal, man må også spørre seg hvordan det kommer til å gå.

SVADA: Jeg vil anbefale Trellevik om å bruke litt mere tid på å sørge for at asylforliket blir fulgt opp, enn å komme med svadaretorikk om Arbeiderpartiets politikk. Marita Aarekol/Rune Sævig

Debattinnlegg

Jette F. Christensen
Stortingsrepresentant, AP

Arbeiderpartiet er opptatt av at de mest sårbare asylsøkerne under atten år skal få en mer rettferdig behandling. Hva Ove Trellevik fra Høyre er opptatt av i sitt innlegg i BT 15. november er litt uklart.

Istedenfor å være bekymret over at Sylvi Listhaug ikke følger opp Stortingets asylforlik på en tilfredsstillende måte, forsøker han å angripe Arbeiderpartiet. Vi har et landsmøtevedtak om at de som er mest sårbare, skal bli behandlet deretter. Det var det vi leverte forslag om, og fikk flertall for, i Stortinget tirsdag. De som har behov for beskyttelse skal få det, og de som ikke har krav på opphold skal returneres raskt. Det eneste som er nytt her er Trelleviks akrobatikk.

Vi har lenge vært urolige for situasjonen til de unge asylsøkerne som har hatt midlertidig oppholdstillatelse og som skal returneres til et annet sted enn der de flyktet fra (internflukt) etter at de har fylt 18 år. Tidligere var midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere et unntak (4 prosent). Nå har det blitt langt vanligere (over 40 prosent). Det som var en unntaksregel har blitt en hovedregel. Dette er en utvikling vi aldri har ønsket og som er resultat av grep Frp og Høyre har tatt i regjering i strid med Stortingets vilje. Dette ignorerer Trellevik glatt i sitt innlegg.

Les også

Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese dette.

Nå viser det seg at hensynet til barnets beste ofte ikke nevnes som en del av vurderingen av om det skal gis midlertidig opphold, selv om UDI etter barnekonvensjonen og dermed også norsk lov er forpliktet til å vektlegge barnets beste som et grunnleggende hensyn ved behandling av asylsaken. Dersom Trellevik nå tar til orde for at vi skal se bort fra disse grunnleggende forpliktelsene er det både oppsiktsvekkende og urovekkende. Dette må ta slutt.

Sårbarhetskriteriene Arbeiderpartiet foreslår omhandler mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet. Dette skal ha betydning ved vurderingen av om enslige mindreårige asylsøkere skal få opphold i Norge.

Fordi man kan ikke bare spørre hvor folk skal, man må også spørre seg hvordan det kommer til å gå.

Da regjeringen foreslo å oppheve rimelighetsvilkåret i 2016 opplyste de til Stortinget at de som mistet retten til opphold på grunn av dette i stedet ville få opphold på humanitært grunnlag. Arbeiderpartiet la dette til grunn da vi støttet forslaget. Regjeringen opplyste ikke at det ville bli en kraftig økning i midlertidig opphold for de mellom 16 og 18 år. Langt flere unge har fått livene sine på vent i Norge enn det regjeringen opplyste om til Stortinget.

Les også

Arbeiderpartiet fortener ikkje skryt

På dette området har statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug, nok en gang, forvaltet enigheten om hovedlinjene på innvandringsområdet på en dårlig måte. Det kan ikke vi akseptere.

Derfor pålegger Stortinget nå regjeringen å følge opp det som var vår intensjon, og som landsmøtet vårt var opptatt av. Arbeiderpartiet er opptatt av og har fått flertall for at barnets sårbarhet må vurderes og tillegges større vekt enn i dag. Jeg vil anbefale Trellevik om å bruke litt mere tid på å sørge for at asylforliket blir fulgt opp, enn å komme med svadaretorikk om Arbeiderpartiets politikk.