Bergen er beriket av sterke frivillige organisasjoner som gjør en kjempeinnsats. Blant dem er de som driver veteranbanen Garnes — Midtun. Når Jan Runar Trandal i BT 18/9 tar til ordet for å nedlegge banen for at han skal få sykkelsti, må jeg komme med noen nyanserende synspunkt.

Byrådet ønsker at flere skal sykle og ønsker derfor flere gode sykkelstier. Sykling er viktig for folkehelsen, for klima og for idretten. Jeg sykler selv ca. 30 km nesten hver dag til og fra jobb. Sykling skal vi ha mer av.

Respektløst

Men at ett godt formål skal komme på bekostning av ett annet godt formål, det er feil, og kan oppfattes som respektløst. Grunnen må være at Trandal og andre dessverre ikke vet hvor fantastisk veteranbanen og folkene bak den er.

Veteranbanen Garnes — Midtun er en frivillig og ideell museumsorganisasjon med vel 240 medlemmer. De har lagt ned 235.000 dugnadstimer i banen siden 1981. Togtrafikken øker: Det var mer enn 180 dager med passasjertrafikk, arbeidstog og arbeidsmaskiner. Totalt 16.016 publikummere opplevde banen.

Som publikum kunne du oppleve mer enn bare en togtur. Veterantog-folkene bidro til «Bergen stasjon 100 år» og «Den norske amerikalinjen 100 år», Barnehagetog og ulike temadager.

Veteranbanen er også et nasjonalt kulturminne som får midler over «Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen».

Fantastisk ingeniørkunst

Veteranbanen er et fantastisk stykke ingeniørkunst og et viktig historisk minnesmerke som levendegjør hva det betyr å skape samferdsel på Vestlandet. Den inngår i et miljø av kulturminner som omfatter veteranbiler, fjordbåter, utstillinger og formidling i manges regi. Samlet sett gir det Bergen en opplevelsesbase som få andre byer. Dette mener bystyret vil skal bygge videre på i gjeldende arkiv, bibliotek og museumsplan. Vi skal bygge videre på dette til glede for bergensere og hordalendinger og for tilreisende.

Dette var en skisse over hva slags aktivitet som Trandal avvikler gjennom sitt forslag. Det må bero på en misforståelse. Sykkelsaken styrkes ikke ved at man går til angrep på andre gode tiltak, men ved at man må jobbe frem gode nye løsninger. Det er byrådet med på.