En dag for fred, ikke krig

Frigjøringsdagen har blitt kapret for å legitimere angrepskriger.

MERKEDAG: Den 8. mai 1945 var tysk okkupasjon over, Norge var igjen fritt.

  • Hedda Langemyr

Den 8. mai 1945 var tysk okkupasjon over, Norge var igjen fritt. Hvert år har vi den 8. mai markert friheten, freden, frigjøringen og motstandskampen. Dagen hadde et sivilt preg frem til 2010, men da besluttet regjeringen og Forsvaret at 8. mai skulle slås sammen med veterandagen. De mener frigjøringsdagen må få et nytt innhold for ikke å gå i glemmeboka.

Kaprer dagen

I virkelighetenkaprerde en historisk viktig dag som markerer fred og frihet. De brukerdennei et forsøk på å legitimere norsk deltakelse i internasjonale angrepsoperasjoner.Regjeringen og Forsvaretsidestiller to fundamentalt forskjellige konsepter:frigjøringskrig og angrepskrig.

Les også

Respektlaust mot veteranane

Frigjøringsdagen markerer motstandskampmot en okkupasjonsmakt, men nå brukes dagen til å hedre politisk beslutninger om deltakelse i okkupasjon av andre. Dette er ekstremt paradoksalt. Regjeringen og Forsvaret hevder at de angrepskrigene vi er en del av har sammeformål som forsvarskampen i Norge hadde — å frigjøre. Men vikan ikke diktere hvordan frigjøring ser ut for andre. Frigjøringsdagen markerer hvor viktig det er at et land har rett til selvstyre.

Fortjener heder

Det er stor forskjell på hyllest av veteraner og det å støtte norsk deltakelse i kontroversielle angrepskriger. Fredsrådet er ikke kritiske til at veteranenes innsats hedres med en egen dag. At veteranene fortjener en slik dag er det bred enighet om. Problemet er militariseringen av vår frigjøringsdag. En sammenslåing av dagene marginaliserer fokuset på frigjøring og motstandskamp, og den nasjonale merkedagen undergraves. Veterandagen bør derfor legges til en annen dag.

Neste år markerer vi at det er 70 år siden slutten på tysk okkupasjon av Norge.8. mai bør forbli en dag som skal minne om det som ikke må skje igjen. Vi må derfor få tilbake den rene frigjøringsmarkeringen som setter forsvarskamp, fred og frihet i fokus, uten bruk av militære elementer.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg