• OPPDRETT: Om Kvistad virkelig tror forurensingen er ubetydelig, vil jeg by ham på et måltid sei som er fisket i nærheten av et oppdrettsanlegg. Tar du oppfordringen, Kvistad? Vil du virkelig spise dette stinkende spesialavfallet av en fisk? skriver Morten A. Strøksnes.

Kvistads siste måltid?

DEBATT: Kvistad tar bare opp det som passer ham, og lar det mest alvorlige ligge – fordi det antagelig ikke kan benektes, skriver Morten A. Strøksnes.