Yrkesfag er vinnerfag

Publisert: Publisert:

STARTET DEBATTEN: I et debattinnlegg i BT fredag tar elektriker Kristoffer Rye et oppgjør med «nedsnakkingen» av yrkesfagene. FAKSIMILE: BT 8. FEB.

Debattinnlegg

Silje Hjemdal
Stortingsrepresentant, Vestland Frp

Elektriker Kristoffer Rye tar opp et viktig tema i sitt leserbrev 8. februar. At noen fremdeles «snakker ned» yrkesfagene, er en skam! Fagbrev og svennebrev er like gjevt og nyttig som en mastergrad fra universitetet. Det må vi alle bli flinkere til å fremheve. Her mener Frp det er en stor jobb å gjøre.

Jeg er veldig stolt av å selv komme fra en håndverkerfamilie, og er glad for at fagarbeidere som Kristoffer nå hever stemmen i denne meget viktige debatten. Å utdanne flere innen yrkesfag er helt nødvendig for en økonomisk bærekraftig utvikling. NHOs kompetansebarometer viser at fagbrev er mer etterspurt enn mastergrader. Fagarbeidere er etterspurt, og en yrkesfagutdannelse er en sikker vei til en verdiskapende yrkeskarriere. Her i Hordaland har vi et sterkt yrkesfagsmiljø, og det skal vi dyrke videre.

Les også

Les elektrikerens innlegg: «Yrkesfag er blitt den «dumme» utdanninga»

Den borgerlige regjeringen har fått til mye i arbeidet med yrkesfagene. Yrkesfagløft og fraværsgrense gir resultater. Lærlingtilskuddet er økt med 21.000 kroner pr. lærling siden Frp kom med i regjering, det er høyere søkertall til yrkesfagene. Flere fullfører en yrkesrettet videregående utdanning, og antall lærekontrakter øker. Rekordmange fikk lærekontrakt i 2018. Dette er vi stolte av, men det er mye som gjenstår. Det er et stort problem at mange rådgivere i skolen har et nedlatende og antikvert forhold til yrkesfagene. Nå må vi sørge for at vi får rådgivere i skolen som er positive til yrkesfagene, som ser mulighetene og som følger med på hva arbeidsmarkedet er ute etter.

Både næringslivet, skolen, mediene og politikerne, og ikke minst foreldrene, har en viktig oppgave her. Det må formidles at når man velger yrkesfag, så åpnes mange dører. Man kan velge mellom spennende jobber og kommer raskt ut i verdiskapende arbeid. For Frp er det viktig å utdanne folk til jobb, ikke arbeidsledighet. Elevene må få innsikt i hvilke utdanninger som arbeidslivet har behov for. Vi må derfor få på plass en bedre formidlingstjeneste på skolene, bedre rådgivere og mer positiv oppmerksomhet om yrkesfagene.

Jeg er helt enig med Kristoffer: «Mogelegheita for å påverke miljøet i framtida og vere med å byggje Norge, er ein jobb det står respekt av. Alle i Noreg treng ikkje å bli akademikarar berre fordi vi har mogelegheita til det.»

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg