Alt kan ikke løses med mer folk og mer penger

Mitt ønsker at vi kan diskutere utfordringer i politiet uten at det blir sett som en mulighet for å kutte budsjettene.

Publisert Publisert

IKKE NOK: Jeg savner en dypere erkjennelse av at økte ressurser ikke alene vil være nok til å utvikle et bedre politi, ei heller de strukturelle endringene vi har gjort i politireformen, skriver innsender. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Ida Melbo Øystese
    Visepolitimester i Vest politidistrikt
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Politiet står i spagat mellom ny og gammel organisering, med et begrenset økonomisk handlingsrom. Det er utfordrende med store endringer, både for våre medarbeidere, ledere og ikke minst samfunnet rundt oss. Situasjonen oppleves som krevende.

Da er det lett å tenke at hadde vi bare hatt flere folk, ville problemene vært løst. Det er vel ikke en politileder som ikke ønsker seg større budsjett. Det gjør også jeg.

Likevel savner jeg en dypere erkjennelse av at økte ressurser ikke alene vil være nok til å utvikle et bedre politi, ei heller de strukturelle endringene vi har gjort i politireformen.

Les også

Politimesteren: – Posisjonering og maktkamp har vært en del av kulturen vår lenge

Kritikk mot politiet forklares ofte med manglende ressurser eller feil i reformen. Jeg ønsker meg en bredere debatt som reflekterer kompleksiteten i samfunnsoppdraget vårt.

Snakker vi nok om kulturtrekk som kan hemme vår evne til å tilpasse oss et stadig mer skiftende og utfordrende kriminalitetsbilde, eller frykter vi at slike diskusjoner fører til lavere budsjetter?

De siste årene har vi fått mer penger og flere folk. Likevel opplever vi at det ikke strekker helt til i forhold til våre egne og samfunnets forventninger. Hvorfor er det sånn? Hva må vi gjøre annerledes for å få mer politikraft ut av pengene?

Etter min mening må vi også tørre å stille spørsmål ved etablerte sannheter og få frem flere stemmer i debatten. Mitt ønske er at vi trygt kan diskutere flere perspektiv, og at det blir sett på som ansvarlig ledelse, ikke som en åpner for at budsjettene kan kuttes.

Et demokrati kan ikke tåle et politi som er i stand til å løse alle oppgaver. Vi skal til enhver tid prioritere hvordan vi bruker ressursene våre.

Den norske velferdsstaten er under press. Heller ikke politiet kan be om friske midler hver gang det dukker opp en ny kriminalitetsutfordring. Da trenger vi tillit fra samfunnet til at vi gjør de rette prioriteringene.

Stramme rammer betyr at noe må prioriteres bort. Det er et lederansvar, og som ansvarlige politiledere må vi finne løsninger innenfor de rammene vi har. Derfor oppleves det som frustrerende, både for ledere og medarbeidere, at den offentlige debatten i hovedsak dreier seg om penger og struktur.

Faktorer vi selv har begrenset mulighet til å påvirke.

Les også

Banken la ned. Politiet forsvant. Så brant hotellet.

Endringer i samfunnet rundt oss kan vi også vanskelig gjøre noe med. Vi må jobbe best mulig for å redusere sårbarhetene i et skiftende trusselbilde.

Det betyr at vi hele tiden må utvikle måten vi jobber på for å sikre en polititjeneste som har fleksibilitet nok til å håndtere raske endringer. Et mer uoversiktlig kriminalitetsbilde setter helt andre krav til politiets kompetanse enn tidligere.

For å ha forsvarlig beredskap må vi øve på alvorlige, uønskede hendelser. Slik skaffer vi oss kompetanse, som er nødvendig, men som vi håper vi aldri får bruk for. Vi må være forberedt på å håndtere situasjoner vi ikke har forutsett.

Vi må være mye mer til stede i det digitale rom. Det betyr at vi ikke alltid er like synlige i lokalsamfunnet på samme måte som før. Vi ser at de største truslene mot ungdom i dag er på nett. Det betyr at politiet også må forstå hvordan ungdom lever sine liv på nett. Vi må klare å hjelpe dem der de er, når de blir utsatt for noe ulovlig.

Fravær av alvorlige hendelser får sjelden oppmerksomhet. Ressursene vi bruker på å skaffe oss nok kunnskap til faktisk å forebygge alvorlig kriminalitet, vil sjelden være synlige for folk flest.

Når samfunnet rundt oss forsterker inntrykket av at alt kan løses med flere penger, blir det vanskelig for oss å gjøre nødvendige endringer. Det er viktig å vise at vårt samfunnsoppdrag er mer komplisert enn bare et spørsmål om økonomi og organisering.

Jeg tror at en sterk tro på at penger løser alt, svekker evnen til å finne nye løsninger og gjøre nødvendige endringer.

Mitt ønske er at flere aktører bidrar til å sikre et politi som er nytenkende, tilpasningsdyktig og gode på å samhandle med andre. Vi skal jobbe for en kultur der vi også åpent stiller kritiske spørsmål til oss selv.

Samtidig trenger vi samfunnsdebatter som gir rom for flere stemmer og mer nyanserte diskusjoner. Stemmer som ikke bare blir et ekkokammer for den kulturen som tror at alt kan løses med mer folk og flere penger.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg