• SPONTAN LEK: 60 000 nye førsteklassinger setter seg for første gang ved skolepulten i disse dager. De må sikres en rett til å ta med seg frileken fra barnehagen, skriver Regine Nagelhus. FOTO: Bjørge Stein J

Seksåring: Nå tar leken slutt!

Når eksemplet fra skolen som organiserer skoledagen med to timer sammenhengende frilek kommer opp på veggen, tar lærerne opp mobilen og tar bilde.