• (1/2)
    VAKSINAR: Sunn skepsis til ny viten er bra, og er ein av ideala innanfor vitskapen. Å nekte å ta inn over seg etablert viten med ei overveldande mengd prov er berre å vere tverr, skriv Sverre Litleskare. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Arrogante vaksinemotstandarar

Kva er meir arrogant enn å gå mot overveldande prov på effektiviteten til vaksinar – berre basert på eiga magekjensle og uviten på internett?