Ingen grunn til å flytte til Fana!

Haraldsplass gir rask og trygg slagbehandling.

FORDELER: Som et mellomstort lokalsykehus med egen slagpost siden 1996 har Haraldsplass en rekke fordeler i ivaretagelsen av pasientene, skriver seksjonsoverlege for slag og geriatri på Haraldsplass, Paal Naalsund. Silje Katrine Robinson

Debattinnlegg

Paal Naalsund
Seksjonsoverlege slag og geriatri, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Debattinnlegget til medisinstudent Gard Johanson i BT 15.12 er egnet til å skape unødvendig frykt for pasienter som sogner til Haraldsplass. Vi mener dette føyer seg inn i rekken av innlegg som baserer seg på feil fakta. Haraldsplass har et av Norges raskeste pasientforløp for hjerneslag, og vi har rask overføring av de få pasientene som skal til Haukeland.

Ved Haraldsplass blir cirka 400 pasienter lagt inn med mistanke om slag. I 2016 hadde 162 av disse hjerneslag, og gjennomsnittsalderen var 81 år. 40-50 pasienter får trombolyse (blodproppoppløsende behandling). I 2017 er så langt 6 slagpasienter videresendt for blodproppfisking trombektomi).

Les også

Gard Johanson: Flytt til Fana hvis du er over 60 år!

Et fåtall av pasientene som innlegges med spørsmål om hjerneslag er egnet til å bli behandlet med trombektomi. Det at vi er raske betyr også at vi er raskest på å komme frem til det punktet i behandlingen der avgjørelsen om trombektomi skal tas i samråd med Haukeland. Denne avgjørelsen er først mulig å ta etter en CT av kar som tas etter trombolyse. Ambulansen venter dersom det er mulighet for trombektomi, og transporten tar maks 5 minutter. Behandling og utredning frem til avgjørelsen er den samme på begge sykehus, tiden på Haraldsplass er dermed ikke bortkastet.

Som et mellomstort lokalsykehus med egen slagpost siden 1996 har Haraldsplass en rekke fordeler i ivaretagelsen av pasientene. Korte linjer gir en effektiv diagnostisering og behandling, samtidig som våre spesialister stor breddekompetanse. En ekstra sløyfe innom Haukeland for 400 pasienter med mistenkt slag vil medføre en risiko for våre pasienter og unødige forsinkelser i viktig behandling og diagnostikk. Pasientene ivaretas helhetlig på Haraldsplass, ikke minst fordi vi, som eneste sykehus i Bergen, kan tilby bred geriatrisk kompetanse til slagpasientene.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg