Havforskningsinstituttet vet nok til å gi gode råd

Vi kan ikke basere oss på scenarioet som gir minst påvirkning av lus.

DREPER: Det er mer lus på vill laksefisk i områder med oppdrett. I enkelte områder er det så mye lus at det er høy risiko for at en stor andel av villfisken dør på grunn av lakselus, skriver Karin Kroon Boxaspen. Hommedal, Marit / Scanpix

Debattinnlegg

Karin Kroon Boxaspen
Forskningsdirektør akvakultur og kystøkologi, Havforskningsinstituttet

Som Per-Otto Hjertenes skriver i BT 21. mars, må ikke Havforskningsinstituttet være skråsikre.

Likevel er vi sikre på at lakselus fra oppdrett har negativ effekt på villaks og sjøørret.

Resultatene til Havforskningsinstituttet er basert på ulike metoder av overvåking, bruk av moderne modeller, og vitenskapelig publiserte forskningsprosjekter.

Forskere fra andre land og andre forskningsinstitusjoner har gått gjennom artiklene og vurdert om resultatene holder god nok faglig kvalitet.

Les også

BTs leder: Ikkje friskmeld enno

Ifølge Hjertenes er det gjort telemetriovervåking av villfisk i noen områder. Vi kjenner disse, og er glad for all ny kunnskap. Men resultat basert på enkeltår kan ikke erstatte kunnskapen som ligger i våre tidsserier, som ble startet da overvåking av lakselus kom i gang i 1999.

Disse viser at det ikke er slik at fisken i alle elvene vandrer ut tidlig i sesongen. Tvert imot ser vi at det er stor variasjon mellom ulike områder og ulike år. Da kan vi naturligvis ikke basere oss på det scenarioet som gir minst påvirkning av lus, slik Hjertenes legger opp til.

Les også

Rømmer fem ganger mer laks enn rapportert

Når vi gir råd, benytter vi de samlede vurderingene av alle tilgjengelige resultat. Disse viser at det er mer lus på vill laksefisk i områder med oppdrett. I enkelte områder er det så mye lus at det er høy risiko for at en stor andel av villfisken dør på grunn av lakselus. Eksempelvis var det lite lus på trålfanget postsmolt i Sognefjorden de første ukene i mai, men all fisken hadde mye lus de to siste ukene i mai.

Selvfølgelig finnes det usikkerhet i resultatene. Det gjør det i all forskning innen biologi. Men vi er ikke enige i det som blir sagt om usikkerheten i metodene som er brukt.

Vi har ingen dokumentasjon på at vi fanger spesielt svak eller liten fisk. Tvert imot er det meste av fisken vi fanger uten lus.

Les også

Venstre svikter villaksen i Hardanger

Les også

Venstre er på lag med villaksen

Bruk av modeller er helt avgjørende for å kunne gi råd som dekker hele kysten. Norge har en langstrakt kyst, og det er derfor ikke mulig å dekke hele kysten med overvåking. Kombinasjonen av modell- og overvåkingsresultat gir oss unike data, og enda sikrere kunnskap.

Det som er viktig å merke seg, og som gjenspeiles i råd, rapporter, høringsuttalelse og formidling fra Havforskningsinstituttet og ekspertgruppen for lakselus, er at alle resultatene peker i samme retning. Også når vi tar hensyn til usikkerhetene.

Dersom det er mye lakselus i ett område, så har det effekt på ville bestander av laksefisk.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg