• DREPER: Det er mer lus på vill laksefisk i områder med oppdrett. I enkelte områder er det så mye lus at det er høy risiko for at en stor andel av villfisken dør på grunn av lakselus, skriver Karin Kroon Boxaspen. FOTO: Hommedal, Marit / Scanpix

Havforskningsinstituttet vet nok til å gi gode råd

Vi kan ikke basere oss på scenarioet som gir minst påvirkning av lus.