Dette var ikke en planlagt narkotika-aksjon

DEBATT: Det må aldri være tvil om at politiet kan drive etterforsking dersom det oppstår en situasjon som krever det.

POLITISK AVKLARING: Politiet i Sogn og Fjordane går nå vekk fra å bruke narkotikahund på denne måten før det er avklart med politiske myndigheter hvordan de mener det skal praktiseres, skriver innsenderne. Marita Aarekol (arkiv)

  • Kari Marie Kjellstad
  • Arne Johannessen

Den forebyggende aksjonen på Flora vidaregåande skule har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. For politiet er tillit fra politiske myndighet og fra publikum avgjørende for at vi skal kunne utføre vår virksomhet på en god måte. Tvil om politiets motiv svekker denne tilliten.

Politiets formål med besøket på skolen var å forebygge overtredelse av narkotikalovgivningen. Flora vidaregåande skule og Florø har et problem med narkotika, og de ba politiet om hjelp. Dagen ble planlagt i tett samarbeid med skolen, og elevene var informert.

Politiet ønsket å møte utfordringen med forebyggende tiltak i stedet for etterforsking og staff. Vi tok med en narkotikahund, og det har ført til alle skriveriene i ettertid.

Les også

Morten Myksvoll: - Politiet må slutte å bryte lova for å ta nokre gram hasj.

Dette var ikke en planlagt narkotikaaksjon. Narkotikahundene ble tatt med for å søke på fellesområder, ikke på enkeltelever.

Politiet er mottagelig for kritikk, og vi kan i ettertid se at det kan være uheldig å kombinere narkotikahund med en forebyggende dag, fordi det kan så tvil om formålet. Det har ført til at politiet i Sogn og Fjordane har endret praksis, og vi går nå vekk fra å bruke narkotikahund på denne måten før det er avklart med politiske myndigheter hvordan de mener det skal praktiseres.

Les også

Politiet skulle informere skolen om narkotika. Det endte med at to elever ble innbrakt.

Det er viktig at vi debatterer politiets rolle. I denne saken er det mange i lokalsamfunnet som er positive til det politiet gjorde. Bakteppet var et forholdsvis stort beslag av narkotika hos veldig unge brukere i Florø, noe som ga grunn til stor bekymring for ungdommene.

Riksadvokatens rundskriv var gjennomgått i forkant. Utfordringen er at det var kalt en forebyggende dag, men i løpet av dagen gikk det over i etterforsking etter at hunden ved en tilfeldighet markerte på to elever.

Det må aldri være tvil om at politiet kan drive etterforsking, selv om utgangspunktet var forebygging, dersom det oppstår en situasjon som krever det. Det er synd dersom det etterlates et inntrykk av at politiet ikke følger reglene for det de holder på med.

Les også

Jussprofessor: – Dette er åpenbart lovstridig

At ungdom bruker narkotika, er fortvilende for dem det gjelder og deres pårørende. Politiet er ikke ute etter å straffe disse ungdommene, men ønsker å bidra til en endring. Derfor er bekymringssamtale det vanligste tiltaket når det er grunn til å tro at unge bruker narkotika. Det kan skje både i forebyggingsporet og som en forlengelse i straffesaksporet. Men de som selger narkotika, vil bli etterforsket.

I alle straffesaker hvor ungdom er mistenkt, vil politiet vurdere alternativ til straff som for eksempel ungdomsoppfølging, ungdomsstraff eller påtaleunnlatelse med vilkår. Politiet har en hjelperolle i tillegg til en kontrollfunksjon.

Den forebyggende dagen i Florø handlet om å redusere risikoen for at ungdom får rusproblemer. Dessverre ble fokus flyttet over på politiet i stedet, noe som er synd for alle dem som bidro for å gjøre en forskjell på Flora vidaregåande skule.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg