Hvor skal barna lære sjøvett?

Reglene om å ta med barnehagebarn ut i båt, er hinsides all fornuft.

Publisert:

SJØEN: Jeg har barnehage på en øy i havgapet, alle barna vokser opp i fjæresteinene. Skal jeg beskytte barna mot den farlige sjøen ved å ikke oppsøke den, skriver innsender. Foto: Lise Lauvik

Debattinnlegg

Lise Lauvik
Eier og styrer i Langøy friluftsbarnehage

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, svarer på innlegget til Hans Lauvik i BT om at skolebarn ikke lenger får være med på båtturer. Han viser til forskrift for båter med 12 eller færre passasjerer, men han svarer ingenting. Han er mest opptatt av å komme med presiseringer, som at forskriften er gammelt nytt som få har vært klar over.

Jeg kan oppdatere Aarhus: Vi har vært veldig klar over det, men det er så hinsides all fornuft at vi klarer ikke å forholde oss til det.

I en radiodebatt med Lauvik i NRK Hordaland sa Aarhus at forskriften har minimumskrav som er fullt mulig å oppfylle for oss som driver med sjøaktiviteter for barn. Det viser at han ikke har regnet på det, men det har jeg.

Les også

Les innlegget som startet debatten: «Skulebarn får ikkje lenger vere i båt»

Utgifter til kurs i passasjer- og krisehåndtering, grunnleggende sikkerhetskurs, VHF-kurs, fritidsskippersertifikat og helseerklæring utgjør samlet ca. 49.000 kroner. Kursene varer mer enn fem uker til sammen. Med vikarutgifter og overtidsbetaling vil utgiftene totalt langt overstige 100.000 kroner pr. deltaker. I tillegg kommer utgifter til knalldyrt utstyr.

Næringsministeren har bedt Sjøfartsdirektoratet se på regelverket, deriblant kvalifikasjonskravene. Målet er et enklere regelverk, som sikrer at vi kan fortsette med aktivitetene uten at det går ut over sikkerheten. Aarhus sa i radioen at det trolig ikke vil komme store endringer, bare noen presiseringer. Det er rimelig arrogant å forskuttere svaret allerede nå.

Jeg har barnehage på en øy i havgapet, alle barna vokser opp i fjæresteinene. Skal jeg beskytte barna mot den farlige sjøen ved å ikke oppsøke den? For det er nettopp det som skjer nå, blant annet i Sævarhagen barnehage på Stord. Barnehager legger ned sjøaktivitetene. Ingen har råd til det Aarhus kaller minimumskrav.

Dette rammer barn i barnehager, skoler og frivillige organisasjoner langs hele kysten. Det blir en meget avstumpet kulturformidling når vi ikke lenger kan ta barna med i båt. Vi skal jo også arbeide for å utjevne sosiale forskjeller, ikke alle har råd til egen båt.

Det har vært null ulykker med barn i fritidsbåt i organisert virksomhet i Norge så langt tilbake som vi kan se i Sjøfartsdirektoratet sin egen ulykkesstatistikk. Hva er da vitsen med et regelverk som stanser denne trygge aktiviteten hvor barna lærer sjøvett?

Les også

Sjøfartsdirektoratet: Reglene for båt er ikke innskjerpet, men flere er blitt klar over dem

Aarhus sammenligner båt med buss, det viser mangel på kunnskap. Når jeg har barn i buss, trenger jeg ikke kjøreseddel fra politiet når ingen løser billett. Det holder med sertifikat som tilsvarer den faktiske størrelsen på bussen. Når jeg har barn i båt, er det plutselig næring.

TRYGT: Den tryggeste plassen jeg kan tilby, er i båt. Aldri er voksentettheten større. Vi er alltid flere båter, så all risikovurdering er gjort, skriver barnehageeier og styrer Lise Lauvik. Foto: NTB Scanpix (ill. foto)

Dispensasjoner er urettferdig og dessuten svært vanskelig å få hos Sjøfartsdirektoratet. Tom-Christer Nilsen (H), som bor på Askøy, sendte et skriftlig spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som svarte: «Det tas sikte på at et revidert regelverk sendes på høring i løpet av høsten 2018. Målet er å lage et regelverk som gjør det enklere å drive denne aktiviteten samtidig som vi bevarer et høyt sikkerhetsnivå. (...) Sjøfartsdirektoratet vurderer konkret hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå avhengig av hva fartøyet skal brukes til.»

All fornuft tilsier at vi hører til under småbåtloven. Vi trenger ikke sertifikat på båter på 24 meter og bruttotonnasje på 50 tonn. Kravene i forskriften viser seg faktisk å være på nivå med kravene i Shetland Race, en havseilas som går over Nordsjøen!

Dette er et klassisk skrivebordsvedtak, som viser null peiling på hva vi driver med. Sjøfartsdirektoratet lager regler som ingen har råd til å følge bare for å ha ryggen fri. Og sann mine ord, det vil jeg også. Jeg jobber med HMS hver dag, og ville aldri gjort noe jeg anser som risiko for liv og helse for barna.

Den tryggeste plassen jeg kan tilby, er i båt. Aldri er voksentettheten større, alle barna er innenfor en radius på tre meter, vi ser alle hele tiden. Vi er alltid ute i flere båter, så all risikovurdering er gjort.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg