Byutviklingen må bygge på fakta, ikke visjoner

Hva skal vi ta stilling til når vi ikke vet hva som ligger til grunn for konklusjonen om at fortetning gir miljøgevinst?

Publisert: Publisert:

MILJØGEVINST: At vi ønsker en miljøgevinst er vi alle enige om, men får vi det ved de fortetningsplanene som foreligger? Det vet vi ikke, skriver Brit Hørgård Tilseth. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Brit Hørgård Tilseth
Cand. jur og Leder Velforeningen Fantoftåsen

Nei, Byarkitekt Molden – kommuneplanen skal ikke bygge på visjoner, men på fakta. «Fortetting er nemlig et virkemiddel for å realisere en visjon – og ikke målet i seg selv», skriver byarkitekt Maria Molden i BT den 5.11.

Ja, det er jo nettopp det som er feilen ved kommuneplanen. Den bygger på en visjon – en visjon om hvordan få miljøgevinst og ikke på analyserte fakta.

At vi ønsker en miljøgevinst er vi alle enige om, men får vi det ved de fortetningsplanene som foreligger? Det vet vi ikke, og det visste heller ikke Trafikkforsker Jørgen Aarhaug som uttalte i lokalradioen den 9.6. at «det ikke er sikkert fortetning rundt knutepunktene gir miljøgevinst».

Hvordan kan du være mer sikker enn trafikkforskeren? Det kan du ikke, og det er derfor plan- og bygningsloven § 4–2 med forskrifter og veiledninger lovfester krav om konsekvensutredning i kommuneplanens planbeskrivelse slik at målet er analysert – gjerne med den forskningen du viser til den 5. 11. som noe av grunnlagene i analysen.

Lovforarbeidene forklarer at «en konsekvensutredning er at en forut for valg, foretar en grundig analyse av de alternativer som foreligger og beregner et utfall av de beslutninger en tar. Konsekvensutredningen skal resultere i gode begrunnede avgjørelser. Det skal klart fremgå, i et eget kapittel i planbeskrivelsen, hva som er konsekvensutredningen.»

Som ledd i en demokratisk prosess er kommuneplanen lagt ut på høring, men hva skal vi ta stilling til når vi ikke vet hva som ligger til grunn for konklusjonen om at fortetning gir miljøgevinst? Da blir det jo bare synsing fra vår side også!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg