En oppklaring fra «organet»

BT begår skivebom i omtalen av Doga som en interesseorganisasjon.

Publisert: Publisert:

DOGA: Design og Arkitektur Norge svarer på kritikken fra BT-lederen 7. februar. Graatrud, Gabrielle

Debattinnlegg

Tor Inge Hjemdal
Konstituert administrerende direktør, Design og arkitektur Norge (Doga)

«Norsk design og arkitektur kan ikke forbedres fra et kontor i Oslo», skriver BT på lederplass 7. februar. Avisen karakteriserer Doga som «en farse av et statlig organ», og at det er «åpenbart at Doga må legges ned i sin nåværende form».

Vi følger dere langt i første påstand, BT. Til det trenger Norge flere byarkitekter, arkitektforeninger og designklynger, som virker lokalt og regionalt.

Problemet ligger i premisset. Det er ikke Dogas oppdrag å forbedre norsk design og arkitektur.

Les også

Designsenter i Oslo får 70 millionar i året: – Det er eit vanvitig sløseri

Hadde BT tittet på Nærings- og fiskeridepartementets tilskuddsbrev til Doga, oversendt redaksjonen forrige helg, ville det ikke vært like «vanskelig å få tak på både formål, mening og eventuell måloppnåelse». Doga er ikke en interesseorganisasjon for arkitekter og designere. Oppdraget handler om hva design og arkitektur gjør, ikke hva det er. Bestillingen fra departementet, som eier og definerer DOGA, lyder:

«Design og arkitektur Norge skal bidra til omstillingen av norsk økonomi. Tilskuddet [ ...] skal bidra til Nærings- og fiskeridepartementets overordnede mål om å øke samlet verdiskaping i Norge, innenfor bærekraftige rammer.»

Departementet har bedt oss være en del av deres verktøykasse for å omstille norsk økonomi, med hovedmål om «Design- og arkitekturdrevet nyskaping i næringslivet og i offentlig sektor».

Les også

Då kulturministeren skulle flytte arbeidsplassar ut av Oslo, valde ho Trondheim og Oslo. Om Venstre får kulturministerposten, har Julie Andersland ønskjelista klar.

Vår nasjonale rolle utspiller seg blant annet i samarbeid med andre nasjonale aktører, med departementer og direktorater som gagner hele landet. Vi vet også utmerket godt at det er mye vi ikke vet, ikke fanger opp eller får vite om. Så har også våre eiere i år utfordret oss, og bedt oss om å styrke vår nasjonale rolle.

Oppdraget fikk vi 15. januar. Vi er i gang. Vi kunne fortalt om kartlegging, undersøkelser, diskusjoner og analyser.

Viktigst er likevel at vi tilnærmer oss problemet slik vi selv forkynner: Vi skal sette bruker i sentrum og lytte for å lære.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg