En kraftig forenkling om abort

Å tvinge kvinner i en allerede sårbar situasjon til å bære frem et barn som er bundet til et evig liv i helsevesenet, er ikke riktig.

Publisert Publisert

HELLIG: Det er ikke abortlovens paragraf 2c som fører oss inn i et sorteringssamfunn, men mennesker som av hellig overbevisning vil tvinge gjennom fødsler, skriver innsenderen. 29. oktober demonstrerte mange kvinner i Bergen for abortloven. Foto: Hilde Olsen Aalvik

Debattinnlegg

  • Chris Hagen Magnussen
    Masterstudent i administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB
  1. Leserne mener

Sivert Strande Ruud tar i et leserinnlegg 27. oktober i BT abortlovens paragraf 2c kraftig i forsvar. Det handler rett og slett om menneskeverd, hevdes det. Og det har Ruud helt rett i, det handler om menneskeverd. Men hvordan, og for hvem?

En kraftig forenkling som Ruud og hans meningsfeller gjentar til det kjedsommelige, er at dette kun handler om fostre med downs syndrom, som har kromosomfeilen trisomi 21. Det stemmer selvsagt ikke. Mennesker med downs syndrom kan ikke bare leve fullverdige liv, de er også en kilde til både inspirasjon og berikelse for resten av oss.

Les også

Jeg vil ikke være et politisk forhandlingskort

For barn med andre alvorlige kromosomfeil, trisomi 18 eller trisomi 13 for eksempel, er utsiktene til et godt liv dessverre langt dårligere. Det er jo til å undre seg over argumentet om at kun potensiell død under og rett etter svangerskapet skal være grunn god nok, mens livet som skal leves ikke tas med i betraktningen.

Det handler selvsagt også om kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Rett til å bestemme om en ønsker å gjennomføre en fødsel som potensielt fører med seg skade, i verste fall død. Rett til å velge om en i overskuelig fremtid binder seg til å pleie et menneske med store omsorgsbehov.

Å tvinge kvinner i en allerede sårbar og umenneskelig situasjon til å bære frem et barn som er bundet til et evig liv i helsevesenet, er ikke riktig. Samfunnet skal ikke dømme dem som velger å bære frem disse barna, men vi skal heller ikke fordømme dem som ikke ønsker det.

Nei, det er ingen menneskerett å få barn, heller ikke et funksjonsfriskt et. Men det er vel en menneskerett å få leve et anstendig liv så langt det lar seg gjøre? Det er ikke abortlovens paragraf 2c som fører oss inn i et sorteringssamfunn, men mennesker som av hellig overbevisning vil tvinge gjennom fødsler, uavhengig av hvilke konsekvenser og fremtidsutsikter det fører med seg for nære omsorgspersoner og aller viktigst – barnet selv.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg