Sykelønnsordningen er et hinsides pengesluk

Det kommer generasjoner etter meg og deg.

IKKE SÅ SYK: Egenmeldinger har vi alle brukt, både når det har vært strengt tatt nødvendig, men helt sikkert også når vi egentlig ikke var så syk. NTB Scanpix

John Glenn Robertsen
Nesttun

Det var på høy tid at deler av norsk presse stiller kritiske spørsmål ved den norske sykelønnsordningen. Nå har til og med Nav sentralt gått ut og advart om at velferdsstaten er truet. All honnør til Nav-direktør Sigrun Vågeng for at hun banner i kirken.

For denne særnorske ordningen har nemlig vært en hellig ku – et gode som våre folkevalgte ikke våger å rokke ved, og i hvert fall ikke i et valgår.

Alle yrkesaktive nordmenn har hatt glede av vår gullkantede sykelønnsordning, men jeg har av og til tenkt at dette egentlig er temmelig råflott. Vi blir alle sykemeldt før eller siden, men hvorfor skal jeg ha like mye utbetalt hjemme i sengen som mine kollegaer på jobben? Jeg snakker ikke om dem med «hjemmekontor», for det er en marginal gruppe samlet sett.

Egenmeldinger har vi alle brukt, både når det har vært strengt tatt nødvendig, men helt sikkert også når vi egentlig ikke var så syk. Vi gadd bare ikke ta vårt ansvar og gå på jobb.

Ordningen er rett og slett for god. Den bygger på det urnorske på det aller verste, nemlig det at «vi må jo stole på folk». Det norske sosialdemokratiske samfunnet er sånn sett ganske godtroende og naivt, er det ikke?

Les også

Les også: - Den største trusselen mot velferdsstaten er høyrepartiene selv

Bergens Tidende skriver: «Svikten i offentlig sektor blir dels forklart med at en svært stor andel er typiske kvinneyrker, og at kvinner generelt har høyere sykefravær enn menn, og at det er mye tungt arbeid i offentlig sektor. Selv med disse forbeholdene gjenstår det likevel en overhyppighet av sykefravær som forskerne ikke finner noen forklaring på.»

Behøver man være forsker på SSB for å komme med en forklaring på det? Jeg skal ikke være for bastant, men jeg tror at dagens ordning rett og slett er slik at den lett kan misbrukes, og det uten at det får konsekvenser. Hvorfor skal nordmenn være mer syk enn alle andre?

Blir jeg alvorlig syk, ønsker jeg selvsagt ikke å gå personlig konkurs samtidig. Men en lønnsreduksjon på 20–30 prosent vil være levelig. På sykehuset får du nemlig gratis behandling, fri kost og losji for å nevne noe.

Det kommer generasjoner etter meg og deg. De skal også få nyte godt av velferdsstaten, men da må det tas nødvendige grep nå.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg