• ORDBRUK: Korleis bør vi snakka om menneske som har psykiske lidingar, spør forfattaren. FOTO: Scanpix

Når berre sjukdommen står att

Når vi omtalar menneske i ein vanskeleg livssituasjon, bør vi vega orda våre ekstra godt.