Vi bør belønnes for å la bilen stå

Publisert Publisert

GEVINST: Arealene som brukes til parkering kan brukes på uendelig mange andre måter, skriver aksjonsgruppen Bergens mødre. F.v. Hege Hellebø, Marianne Aanerud, Anne-Kathrine Vabø, Marina Bauer, Ina Grung, Elisabeth Ivarsflaten, Tyra Vaagland, Susanne Puchberger og Synne Selvik. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Aksjonsgruppen Bergens mødre: Ina Grung, Elisabeth Ivarsflaten, Agnes Tvinnereim, Marianne Aanerud, Synne Selvik, Susanne Puchberger, Tyra Vaagland, Marina Bauer, Hege Hellebø og Anne-Kathrine Vabø.
  1. Leserne mener

Byrådet i Bergen har vedtatt å begrense antall biler byens innbyggere kan ha parkert i gaten sin. Nye regler fra 1.april fører til at man ikke kan ha mer enn en bil per boenhet i boligsonene.

Det er et uttalt mål å bevege seg i retning bort fra en bilbasert by, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG).

Vi vil at byen skal ha mer plass til sykkel, lekeplasser og gateliv, og ikke biler, og utslippene skal reduseres og luften bedres, sier han til Bergens Tidende. Dette har satt sinnene i kok hos enkelte bilkjørende bergensere, men det er godt nytt for byen vår.

For det handler ikke om at byens politikere skal tre urimelige regler nedover hodene på innbyggerne. De nye parkeringsreglene er ikke en inngripen i hvor mange biler folk skal få eie, men hvor mye av byens fellesareal de skal få beslaglegge.

Arealene som brukes til oppbevaring av biler kan brukes på uendelig mange andre måter. Til å gå og oppholde seg i, for eksempel.

Samfunnsgevinstene som følger av å ha mye folk ute i byrommene, er store. Det motvirker sosial isolasjon, gir mindre ensomhet og mer trygghet og folk får frisk luft og bevegelse. I København pågår nå et prosjekt for å øke tiden folk oppholder seg ute i byrommene.

I Bergen er det et stort behov for byreparasjon etter mange år med bilen i sentrum for byutviklingen. Den tid hvor målet var byer som fungerer er over - nå skal vi lage byer som lever. For i fremtidens Bergen må bilene bli færre. Vi må innrette oss deretter, og vi må belage oss på å gå, sykle, ta buss og bane.

Les også

Få meningene dine i BT. Her får du svar på hvordan du går frem.

For noen vil dette medføre begrensninger, for eksempel i forhold til hvor mange biler man kan ha parkert utenfor hjemmet sitt. For mange vil det gi muligheter; for en miljøvennlig by hvor lokalmiljøene er levende og gode for mennesker å oppholde seg i.

De nye reglene om begrenset parkeringsmulighet for boligsonene i Bergen er et viktig skritt i riktig retning; for en levende by med menneskene i sentrum.

Men holdningene våre til alternativene til bilkjøring må endres. Dersom byrådet klarer å tilrettelegge for det, vil nødvendige restriksjoner føre til mindre aggresjon.

Mens man i europeiske byer som Wien premieres med billetter til konserter og museer for å reise uten bil, får man i Bergen parkeringsrabatt om man tar bilen til kinoen. Tar du buss eller bane får du ingenting.

Man får skattefritak for parkeringsplass på jobben, men busskort eller utgifter til sykkel gir ingenting. Regelverket henger etter, og krever en omfattende endring.

Klarer det sittende byrådet å flytte mer fokus over på belønning, slik at det miljøvennlige alternativet også blir det beste og rimeligste, vil flere la seg begeistre enn om de utelukkende svinger pisken.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg