Vi trenger en plan for Nordsjøen

Norge må ta føringen før vi blir forbigått av andre land.

Publisert Publisert

HORISONT: Olje og gass har dominert i Nordsjøen, men nå kreves det handling for å utnytte nye muligheter havet gir oss, skriver Eigil Knutsen (Ap). Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Eigil Knutsen
    Stortingsrepresentant Ap
  1. Leserne mener

Nordsjøen er et av de mest produktive havområdene i verden. Der du ved slutten av forrige istid kunne spasere fra Danmark til Shetland, er det nå et ressursrikt hav som gir oss arbeidsplasser og velstand.

For 20.000 år siden levde det mammuter og reinsdyr i området vi i dag kjenner som Nordsjøen. I dag huser det store fiskeriressurser. Under havbunnen ble det i 1969 oppdaget enorme ressurser ved Ekofisk, og oljeeventyret var i gang.

Mye av vår velstand kommer fra disse ressursene. Vi høster to millioner tonn fisk fra Nordsjøen hvert år. Olje- og gassressursene har gjort oss til et av verdens rikeste land, med verdens største statlige pensjonsfond.

Eigil Knutsen Foto: Odd E. Nerbø

Vi skal fortsatt utvinne olje og gass fra bunnen av Nordsjøen, men i årene som kommer vil vi gjøre det på stadig mer miljøvennlige måter. Elektrifiseringen av Johan Sverdrup er startskuddet.

Strøm fra flytende havvind på Gullfaks og Snorre er neste steg. Nordsjøen er et grunt hav med enorme muligheter i omstillingen vi skal igjennom. Havområdet kan bli vårt hjemmemarked for ny klimateknologi som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser.

Ingen nasjoner eller regimer har noensinne hatt enerett over Nordsjøen, slik romerne hadde over Middelhavet. Derfor er det en konkurranse om tid og ressurser til å stille seg i front av den videre utviklingen.

Hvis vi ikke tar et lederskap innen flytende havvind, slik vi har alle forutsetninger for å gjøre, blir vi forbigått av andre nordsjøland.

Norsk leverandørindustri er godt posisjonert. Derfor vil Arbeiderpartiet i samarbeid med næringslivet bygge opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for flytende havvind.

Les også

Frøy Gudbrandsen: – Havvind kan bli et tapsprosjekt. Men tiden for trygge valg er over.

Vi må sette oss klare målsettinger, for eksempel en ambisjon om 10 prosent av den globale omsetningen i havvindmarkedet for norske bedrifter. Regjeringen har dessverre ikke satt noe mål for norske markedsandeler.

Europa har satt strenge klimamål og skal etter hvert helt over til fornybar energi. Norge trenger eksportinntekter og vi må beholde vår posisjon som en viktig energileverandør det neste hundreåret. Derfor må vi i tillegg til havvind satse på hydrogen, og ikke minst karbonfangst- og lagring (CCS).

Alle scenarioer som viser hvordan vi kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, krever karbonfangst og -lagring. Arbeiderpartiet mener det må tas en investeringsbeslutning for dette i 2020. Nordsjøen ligger klar til å bli et europeisk sentrallager for klimagassene vi fanger.

Innen skipsfarten skal utslippene av klimagasser halveres frem mot 2050. Nærskipsflåten i Norge er gammel og bør byttes ut med mer miljøvennlige skip.

Forsyningsskipene i Nordsjøen er en stor forurensingskilde og kan byttes ut eller bygges om til lavutslippsskip innen 2025. Grønn skipsfart kutter utslipp og skaper arbeidsplasser i Norge.

Les også

BKK og Equinor går sammen for å lage flytende hydrogen

Det er vi på Vestlandet som må ta lederskap i den videre utviklingen av Nordsjøen. Vi har verdensledende kompetanse og naturlige fortrinn. Norsk leverandørindustri er godt posisjonert. Havforskerne i Bergen er fremst i sine felt.

Energiselskapene ser nye muligheter i et havområde vi kjenner, men hvor det i fremtiden også skal produseres fornybar energi og mer sjømat. Potensialet for utvinning av mineraler og å lage et sentrallager for karbon er enormt.

For Arbeiderpartiet er det viktig å se alle muligheter i Nordsjøen i sammenheng. Derfor foreslår vi i Stortinget at det lages en egen nordsjøplan, som får frem potensialet innen havvind, hydrogen, elektrifisering av olje og gass, sjømat, mineraler og lagring av karbon.

Det var i områdene rundt Nordsjøen den industrielle revolusjonen vokste frem. Nå skal omstille oss til ny teknologi og energi som gjør at vi møter klimamålene våre. Nordsjøen ligger klar med alle sine muligheter.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg