Vi må tolerere rusavhengige i vårt nabolag

Å bygge en god by for alle betyr at vi må dele på det gode, og på det vanskelige.

Publisert Publisert

UENIG: Tilbakemeldingene fra beboere, ansatte og vektere er at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene Ingvaldsen gir, skriver byrådene om situasjonen i Edvard Griegs vei 4. Foto: Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

  • Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering (V) og Rune Bakervik, byråd for byutvikling (Ap)
  1. Leserne mener

Marie Munthe Ingvaldsen skriver i BT om sin opplevelse av at hennes barndoms gate er ødelagt av hyblifisering og boliger for rusavhengige.

Frustrasjonen er forståelig. Allikevel er det helt nødvendig med et par oppklaringer.

Les også

Innlegget som startet debatten: «Takk til dere som ødela gaten min»

Å bygge en god by for alle betyr at vi må dele på det gode, og på det vanskelige. Vi ønsker ikke en delt by der ulike grupper bor i sine isolerte bobler.

Vårt mål er å ha tilbud til alle bergensere der de bor, det være seg helsehjelp, barnehager, skoler eller liknende. Derfor jobber vi aktivt med å opprette boliger og MO-sentre i alle deler av byen.

Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering (V) Foto: Vidar Langeland

Hyblifisering, både i dette tilfellet og generelt, er et problem vi tar på alvor. Det er nettopp derfor vi fører en svært streng linje mot dette, i kontrast til hva som har vært tilfelle i tidligere tider. Vi skal ha gode nabolag, der folk fører en tilhørighet.

Bygget i Bjørnsons gate er et hjem for 33 enslige, rusavhengige personer. For dem som bor her, er boligene et viktig forankringspunkt i en til tider kaotisk og vanskelig hverdag. Her får de mulighet til tilhørighet, trygghet, booppfølging, og bistand til å ta tak i avhengigheten sin, medisinske utfordringer, dialog med Nav, og en hel del andre saker.

Vi har flere historier om folk som går videre herfra til å leie sin egen bolig, og at de mestrer overgangen til et annet nabolag godt. Andre får også hjelp til å kjøpe sitt eget sted, med startlån fra kommunen.

Ingvaldsen har rett i at 33 beboere i ett anlegg kan være utfordrende. Foruten oppfølging fra fagpersoner, har vi også valgt å ha en fast vektertjeneste her. Dette gir trygghet til beboerne, men minsker også ulempene for omgivelsene. Naboer oppfordres til å melde fra til vektertjenesten om en opplever noe uønsket.

Rune Bakervik, byråd for byutvikling (Ap) Foto: Ann-Kristin Loodz

Etter å ha lest Ingvaldsens opprørende leserbrev har vi pratet med våre tjenester. Tilbakemeldinger fra beboere, ansatte og vektere er at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene Ingvaldsen gir.

Det skjer selvsagt at det er uro utenfor bygget. Dersom politi eller ambulanse er innom, kan det virke kaotisk for nærmiljøet. Vekternes erfaring er imidlertid at det er mindre vold, færre trusler og færre konfliktsituasjoner og mindre utagering blant beboerne nå enn det var for et par år siden.

Episoden med trusler om å hoppe fra taket av en nabobolig den 17. mai, omhandlet ikke en av beboerne i vårt botiltak.

Når dette er sagt, skal vi fortsette arbeidet med å få beboerne til å opptre ryddig, og unngå bråk og negativ påvirkning av nabolaget.

Vi forstår at naboer og andre i nærmiljøet blir skeptisk og urolig knyttet til etablering av botiltak i sin nærhet. Samtidig vil oppfordre naboer og andre til å søke dialog. Det kommer solskinnshistorier også fra en boenhet for rusavhengige.

For eksempel da butikker og næringsdrivende i området nær Bjørnsons gate ble plaget av tyveri og bråk. Alt endret seg da de forsøkte å møte de rusavhengige med respekt og åpenhet. Nå arrangerer de samme næringsdrivende julebord for de rusavhengige, som BT skrev om i fjor.

I en stor by som Bergen skal vi dele på både det gode og det vanskelige. Som samfunn må vi akseptere og tolerere å se og treffe rusavhengige i vårt nabolag.

Samtidig skal vi jobbe godt faglig med beboerne for å endre uønsket atferd, og i noen tilfeller sette inn andre tiltak som vektertjeneste for å gi en bedre situasjon.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg