Hva hjelper det å fjerne bilene, når man får Bybanen i stedet?

Flere titalls tusen skal bruke Bybanen hver dag, vanlige bergensere som vil ha en bane som går ofte, med stor sikkerhet og raskest mulig.

Publisert Publisert

SORIA MORIA: På Bryggen skal vogner på flere titalls tonn og lang bremselengde, med få minutters mellomrom begge veier, brøyte seg vei mellom barnefamilier og fotograferende turister. Alle skjønner at dette ikke er mulig, mener Egil Leivestad. Foto: Illustrasjon: Asplan Viak

Debattinnlegg

  • Egil Leivestad
    Pensjonert lektor
  1. Leserne mener

Vi har nå fått se bildene som viser hvordan man tenker seg Bryggen skal bli. Det så riktig vakkert ut; det rene Soria Moria. Men jeg er redd det forblir en drøm, for her er ikke mye realisme. Folk i alle aldre myldrer omkring på en helt plan plass, og midt mellom dem kommer Bybanen pent smygende.

Hvor er reaksjonene fra ansvarlige planleggere, trafikkmyndigheter, politi og vognførere på Bybanen?

Langs hele den øvrige traseen legges det ned et stort sikringsarbeid – det settes opp gjerder, lages refuger, fotgjengerfelt og lyskryss, og der det er mulig går banen i tunnel eller helt avskjermet fra veier og bebyggelse – alt for å unngå uhell.

Men på Bryggen skal vogner på flere titalls tonn og lang bremselengde, med få minutters mellomrom begge veier, brøyte seg vei mellom barnefamilier, fotograferende turister og lett animerte restaurantgjester. Alle skjønner at dette ikke er mulig.

Hvis banen skal gå over Bryggen, må den skjermes fra fotgjengerareal, helst med gjerde. Den kommer til å bli en barriere minst like stor som dagens veibane. Uten full skjerming må banen gå svært langsomt og forsiktig, i rene museskrittfarten, mye langsommere enn gjennom Nesttun. Det er vanskelig å forene med at dette skal være hovedkollektivsambandet mellom Åsane og resten av byen.

Det handler om opptil 60.000 passasjerer daglig. Dette er ikke turister som skal se på Bryggen i langsom kino, men vanlige bergensere som skal til og fra arbeid, skole, universitet, legetimer og kulturarrangement, eller videre med tog eller fly. Felles for dem er at de vil ha en bane som går ofte, med stor sikkerhet og raskest mulig, slik at de kommer frem i tide.

Den eventuelle miljøgevinsten til Bybanen ligger jo i at den blir et reelt alternativ til privatbil og buss og erstatter disse. Det blir den ikke hvis man skal kjøre i sneglefart gjennom store deler av sentrum, og stadig risikere stopp og forsinkelser på grunn av «hendelser» på Bryggen.

En kraftig reduksjon av trafikken til sentrum må være en forutsetning for å kunne lede den vekk fra Bryggen – man kan ikke belaste Øvregaten med mye ekstra trafikk.

Ved 17. mai, Tall Ship Race, Bondens marked etc., blir Bryggen helt stengt. Busser og biler kan til en viss grad omdirigeres, men banen må stenges. Det er vanskelig å tro man leser riktig: På dager med ekstra mye folk i byen, og når det er særlig nødvendig og ønskelig med et velfungerende kollektivtilbud, skal man stenge hovedkollektiv-åren til hele nordre bydel.

Er det dette man kaller å satse på kollektivtransport?

Banen er viktig for å skape mer liv på Bryggen hevdes det. Det er en merkelig påstand. Banen i seg selv skaper ikke mer liv enn busstoppene gjør i dag. Det er folk og aktiviteter som liver opp. På dager med skikkelig aktivitet må jo banen fjernes, den er faktisk mer en hemsko enn en hjelp i å skape liv på Bryggen.

Så uansett hvilke økonomiske kalkyler man velger å stole på, er det innlysende at banen ikke kan legges over Bryggen. Det vil være et stort feilgrep og ødelegge mulighetene til å gjøre Bryggen nesten trafikkfri. Hva hjelper det å fjerne bilene når man får banen i stedet.

Det største problemet er at bryggetraseen ble tvunget igjennom av et lite mindretall av politikere, mot et flertall av innbyggerne. For mange av byens politikere er det gått prestisje i saken og de nekter å høre på argumenter.

Oppfordringen er klar: Vær så snill politikere – hør på fornuftige argumenter og snu i tide.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg