En turistskatt vil hemme norsk reiseliv

DEBATT: Konkurransen er hard. Sverige og Finland har ikke turistskatt, men de har nordlys.

Publisert Publisert

UNDERLIG: Det er med sterk undring vi ser at Virke Reiseliv kjemper for at norske kommuner skal innføre turistskatt. De snakker ikke norsk reiselivs sak med dette utspillet. De snakker norsk reiseliv ned, skriver innsenderne. Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Debattinnlegg

 • Svein Arild Steen-Mevold
  Adm.dir. Scandic Hotels Norge
 • Ragnar Palsson
  Daglig leder, Lofoten Arctic Hotel
 • Jørn Sund-Henriksen
  Daglig leder, Adventure Tailor
 • Christian Lunde
  Administrerende direktør Visit Oslo
 • Anders Nyland
  Reiselivsdirektør, Visit Bergen
 1. Leserne mener

Mange i reiselivet var lettet i 2017 da regjeringen sa nei til å innføre turistskatt i Norge. Beslutningen var klok. Norge har allerede et kostnadsnivå i verdenstoppen. En turistskatt blir nok et fordyrende element på norsk reiseliv.

Den internasjonale konkurransen er hard. Sverige og Finland har ikke turistskatt, men de har nordlys. Fra før har de også lavere moms på servering, skiheiser og overnatting. Derfor er det med sterk undring vi ser at Virke Reiseliv kjemper for at norske kommuner skal innføre turistskatt. De snakker ikke norsk reiselivs sak med dette utspillet. De snakker norsk reiseliv ned.

Vi som driver hoteller, serveringssteder og andre reiselivsbedrifter betaler alle de andre skattene som annet næringsliv gjør, som inntektsskatt og selskapsskatt.

I tillegg kan kommunene kreve eiendomsskatt. For mange av oss som har plasskrevende hoteller og campingplasser utgjør dette allerede en betydelig sum rett på bunnlinjen. NHO Reiseliv, hvor avsenderne av denne teksten er medlem, mener momsøkningene de siste årene er uheldige for næringen.

Disse problemene vil Virke Reiseliv nikke til, men likevel mener de at regjeringen skal bryte sitt løfte om turistskatt, og at kommunene bør få skattlegge næringslivet ytterligere. Til sitt forsvar sier Virke at det ikke er turistskatt. Det er «reisemålsbidrag», og det skal være beskjedent. Det spiller ingen rolle hva man kaller det når regningen kommer.

Det er ikke Virke som vil bestemme hvordan en slik skatt blir. Både Finansdepartementet og de enkelte kommunene skal si sitt. En turistskatt vil bli en merkostnad, og vi tror dessverre pengene vil brukes på helt andre ting enn reiseliv.

Med dette utspillet har Virke satt seg selv i en svært merkelig posisjon. For når det gjelder grensehandel og konkurransevilkår, har organisasjonen gått hardt ut mot dårligere vilkår i Norge. De krever en reversering av den store økningen av norske særavgifter på eksempelvis sukker. Fra samme organisasjon kommer altså nå et krav om turistskatt.

Vi er svært mange i norsk reiseliv som er genuint bekymret for Virkes uttalelser og holdning i denne saken. Det Virke Reiseliv gjør, er å be om mer skatt på reiselivet. Punktum. Det er et reiselivsfiendtlig standpunkt som ikke må få gjennomslag.

Virke Reiseliv svarer: Ansvarlige investeringer lønner seg - også for reiselivet

Virke Reiseliv jobber for å styrke medlemmenes konkurransekraft, slik at reiselivsnæringen fremover skal kunne skape verdier, tilby arbeidsplasser og vokse som næring i hele landet. Å bidra til ansvarlig utvikling av næringen er en del av dette arbeidet. Kunder, ansatte, myndigheter og investorer stiller i økende grad krav til bærekraftige produkter og tjenester. Vi ser at der bransjer lykkes med å være konstruktive og ansvarlige, resulterer dette ofte i at virksomhetene styrkes.

Virkes medlemmer mener det er behov for et reisemålbidrag for å ivareta pressede reisemål på en god måte. Et bidrag som øremerkes destinasjonen vil være en ansvarlig investering i naturen, miljøet og lokalsamfunnet, i selve råvaren i reiselivet. Det turistene kommer for å oppleve.

Et reisemålsbidrag kan derfor ikke likestilles med det å innføre en skatt, avgift eller å øke momsen, kostnadsøkninger som går direkte på bunnlinja til virksomhetene uten at de får noe tilbake. Kostnadsøkninger Virke jobber mot.

Det hevdes av enkelte at et reisemålsbidrag vil bli lagt på hotellene, ikke vil bli øremerket, at det er en ordinær skatt. Det er ikke hold i noen av disse påstandene. Det er så vidt vi vet ingen som har foreslått en slik ordning som det skremmes med, heller ikke Virke. Tvert imot opplever vi at det er rom for å finne gode og rettferdige modeller, i tett dialog mellom næringen og beslutningstagerne, til det beste for lokalsamfunn og næringen.

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg