Må vi bruke sovemedisin for å klare arbeidspresset?

Arbeidsbelastningen må ikke være så stor at den går ut over pasientsikkerheten.

Nina Berntsen Alver hadde ansvar for 80 ansatte da hun var mellomleder i hjemmetjenesten.
  • Nina Berntsen Alver
    Rådgiver ved Stiftelsen Verdighetsenteret, Bergen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sammenliknet med andre bransjer har mellomledere i den norske kommunehelsetjenesten fem ganger så mange ansatte pr. mellomleder. Medianen for antallet ansatte pr. mellomleder i hjemmetjenesten i Norge er 59, viser tall gjengitt i Kompetanseløftet 2025. Til sammenlikning er gjennomsnittet 12 for andre bransjer, viser HR-undersøkelsen 2021.

Jeg hadde selv arbeidsgiveransvar for 80 da jeg jobbet som mellomleder i hjemmesykepleien. Jeg skulle ønske at tallet var nærmere 12.

I dag gjør mellomledere en så god jobb som mulig ut ifra forutsetningene, men rammevilkårene er ikke gode nok. Ville mellomledere i andre bransjer ha godtatt å ha 59 ansatte, 80 ansatte – eller enda flere å følge opp?

Hvorfor skal vi som jobber innen eldreomsorg, godta dette?

Slik jeg opplevde å være mellomleder, var arbeidsbelastningen så stor at det kunne gå på bekostning av pasientsikkerhet. Mange pasienter i kommunehelsetjenesten har demens og klarer ikke gi beskjed selv hvis noe er galt. Derfor er det ekstra viktig at vi som ledere følger godt opp tilbudet de eldre får.

Som mellomleder hadde jeg tross alt ansvar for å sikre at sårbare eldre fikk forsvarlig helsehjelp. Jeg måtte bruke kvelder og helger for å kunne følge både pasienter og ansatte opp og tiden strakk aldri til. Det førte til at jeg konstant gikk med en klump i magen og hadde dårlig samvittighet. Dette holdt meg våken om natten.

71 prosent av alle mellomledere i kommunehelsetjenesten opplever søvnproblemer, viser Lederundersøkelsen 2020, som ble gjennomført av Norsk Sykepleierforbund. De knytter søvnplagene til forhold ved jobben.

Da jeg ble mellomleder, spøkte flere kolleger med at jeg måtte få meg en resept på sovemedisin. Men det var et alvor bak spøken. Flere av mine kolleger som hadde samme stilling, måtte bruke medisin for å klare å sove.

Søvnproblemer og høyt sykefravær er utfordringer mellomlederne i helsetjenesten opplever, skriver Alver.

I tillegg til søvnproblemene er sykefravær også en utfordring, både for bransjen og for mellomlederne. Gjennomsnittlig sykefravær i kommunehelsetjenesten er på elleve prosent. Til sammenlikning ligger samlet sykefravær på tvers av bransjer på 5,9 prosent, viser tall fra siste kvartal i 2021.

Som mellomleder hadde jeg totalansvar for min avdeling. Dette innebar ansvar for personale, HMS, pasienter, økonomi, lønn, turnus, kompetanseutvikling pluss mye mer. På grunn av det høye sykefraværet kunne jeg i de verste ukene bruke over halve arbeidstiden min på å ringe inn vikarer for ansatte som var syke. Det sier seg selv at jeg da ikke hadde mye tid igjen til å følge opp andre viktige ting i avdelingen.

Verdighetssenteret mener at myndighetene må sikre at det blir færre ansatte pr. leder, at det blir tilstrekkelig støttestab og at det satses videre på kompetanseheving for ledere – før flere slutter eller må begynne med sovemedisin.

En annen versjon av denne teksten ble først publisert i Dagens Medisin.

Publisert: