På villspor

Det er hårreisende at kulturministeren slår tvil om hvilke retningslinjer som gjelder.

Publisert Publisert

PÅ VILLSPOR: Jeg vil minne kulturminister, Linda Hofstad Helleland (H), om at selv om Stålsett-utvalget var splittet i spørsmålet om skolegudstjenester var alle veldig klar på at aktiv påmelding måtte være et krav. Foto: BT-Arkiv

Debattinnlegg

  • Arnlaug Skjæveland
    Leder Humanistisk ungdom

Kulturminister Linda Hofstad Helleland undergraver regjeringens eget standpunkt om ja til aktiv påmelding. Hun uttaler til avisen Vårt Land i dag at «Det er opp til skolene selv å velge. Og jeg håper at de velger å praktisere en aktiv avmelding fremfor en aktiv påmelding.» Det er hårreisende at kulturministeren slår tvil om hvilke retningslinjer som gjelder.

Arnlaug Skjæveland

Debattant:

Les også

- Pål, du lovet!

Hver jul viser det seg at ordningen med at alle skoler velger hver sin praksis ikke fungerer. I Humanistisk Ungdom er det en sterk juletradisjon å få inn mange historier fra elever og foreldre som opplever stigmatisering og utestenging på grunn av livssyn. Hvorfor er kulturministeren så redd for å gi alle elever et likeverdig tilbud?

Forskjellen på aktiv påmelding og aktiv avmelding er stor både symbolsk og i praksis. Med aktiv avmelding kan skolene fortsette som før: sende et skriv hjem om at hele skolen skal på den flotte tradisjonsrike gudstjenesten hvor det blir sang, elevopptredener og noen ord fra presten. Helt nederst står det at foreldre som ikke ønsker at elevene skal delta på dette må gi beskjed i god tid, slik at skolen kan lage et alternativt opplegg. Det er mange skoler som (bevisst?) velger å ikke oppgi hva det alternative opplegget er. Elevene får ikke vite om det er tyggis-skraping eller bollebaking som venter dem.

Les også

Kirkerådet reagerer på påmelding til skolegudstjenester

Med aktiv påmelding sender skolen også hjem skriv til foreldrene, men da må alle foreldrene ta et valg, og det alternative opplegget må være på plass. Skolen legger et mindre press på hva som er rett svar, og foreldrene vet om elevene får en god opplevelse om de velger bort kirken.

Uttalelsen «Hvis vi også skal møte muslimer og buddhister i hverdagen, må vi være trygg på vår egen tro og ståsted.» er i beste fall en forsnakkelse, i verste fall et forsøk på å bygge opp et fiendebilde. Regjeringen kan ikke ta utgangspunkt i at alle elevene i norske klasserom er kristne. I dagens mangfoldige samfunn er ikke norsk det samme som kristen. Vi ønsker oss en skoleavslutning og en kulturminister for alle elevene – også de som ikke er medlemmer av Den norske kirke.

For å forberede elevene på et flerreligiøst samfunn må skolen formidle verdier som likeverd, inkludering og toleranse. Å avslutte året med å la minoritetselevene sitte igjen på skolen til spott og spe er det motsatte av dette. Da sender skolen et signal til elevene om at det er greit å utestenge på grunn av livssyn.

Christian Lomsdalen:

Les også

Tankeløst

Jeg vil minne kulturministeren om at selv om Stålsett-utvalget var splittet i spørsmålet om skolegudstjenester var alle veldig klar på at aktiv påmelding måtte være et krav. Husk på dette når regjeringen skal utarbeide en helhetlig tros— og livssynspolitikk. Det er ikke skolens oppgave å si om det er mest rett å gå i kirken eller ikke, men det er skolens ansvar å lære elevene at vi alle er likeverdige.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg