Gravide bør sjekkes tidlig

Regjeringen gjør feil i å si nei til en ekstra livsstilssamtale med gravide.

Publisert Publisert

HELSE: At kvinnen tar gode valg i svangerskapet, har stor betydning for barnets helse. Jo tidligere man får snakket med kvinner om slike forhold, desto større helsegevinst. Arkivfoto: Scanpix Foto: Meek, Tore

Debattinnlegg

  • Kirsten Jørgensen
  • Nanna Voldner
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Den norske jordmorforeningen leser med forskrekkelse i Dagens Medisin 30/7 at Departementet ikke synes det er noen god idé å tilby gravide tidlig samtale i svangerskapet. Dette er stikk i strid med egne uttalelser i Stortingsmelding nr. 26 (Primærhelsemeldingen) som skal behandles til høsten.

I et eget kapittel hvor de omtaler vold og seksuelle overgrep mot gravide, tar de til orde for at alle skal tilbys en samtale hvor de skal spørres om de er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Slik vi leser meldingen, er dette aktuelt å gjennomføre tidlig i svangerskapet.

Les også:

Les også

Her røyker flest gravide i Bergen

Der hvor det er gjennomført pilotprosjekter (både om voldsutsatte og rusmisbruk), er dette også alltid gjort så tidlig som mulig i svangerskapet.

Forutsetningene for svangerskapsomsorgen har endret seg betydelig de siste årene. Der vi før skulle oppdage avvik (høyt blodtrykk, svangerskapsdiabetes, for små eller for store barn og seteleie), er mye av omsorgen nå rettet mot forebyggende arbeid, forberedelse til fødsel og foreldrerollen.

Statssekretær Lisbeth Normann uttaler at hun ønsker å styrke svangerskapsomsorgen ut fra gjeldende forhold og at hun stoler på at de som i dag har kontroller snakker om aktuelle problemer. Det er ganske utydelig hva hun egentlig mener.

Kvinnene kan selv velge om de vil gå til jordmor eller fastlege i svangerskapet. I dag er ikke det valget reelt. Det er lange ventelister hos jordmødrene, slik at den første timen ofte ikke kommer før langt ut i svangerskapet. Da kan det være for sent å ta opp viktige spørsmål.

Les også:

Mange fastleger gjør en strålende jobb, men det er faktisk slik at jordmødre har en unik spisskompetanse på gravide, fødende og barselkvinner. Virkeligheten for mange gravide er at første kontroll foretas i uke 12— 15, hos enten fastlege eller jordmor. Så er det ultralydtime ca. uke 18 og neste kontroll er fire uker etter det igjen. På den første timen er det mye som skal gjøres av blodprøver og medisinsk kartlegging. Rekker man ikke å ta den gode samtalen da, får man ikke tatt den før godt over halvgått svangerskap.

Epigenetikk handler blant annet om hvordan mors levevaner påvirker fosterets helse på kort og lang sikt. At kvinnen tar de gode valgene i svangerskapet, har altså stor betydning for barnets senere helse.

Jo tidligere man får snakket med kvinner om slike forhold og tatt gode forholdsregler, desto større helsegevinst kan vi oppnå for mor og barn.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg