For to uker siden aksjonerte studentbergen på tomten til Grønneviksøren 2, og Rødt, SV, AP, Sp, MDG og Venstre møtte opp for å gi sin støtte til studentboliger her. Opptellingen etter valget viser at disse partiene nå utgjør 42 av 67 plasser i bystyret. Vi forventer nå at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) får bygge sårt tiltrengte studentboliger ved at Grønneviksøren 2 blir realisert.

Les også:

Bergen kommune vedtok i 2009 en studentmelding som lovet at 20 prosent av studentene i byen innen 2015 skulle ha tilbud om studentbolig. Med fasiten i hånden ser vi denne høsten at kun 12,88 prosent har den muligheten.

Bergen er i dag byen med lavest dekningsgrad på studentboliger blant landets storbyer. Fortsetter dette vil Bergen miste helt nødvendig kompetanse og omstillingsevne i årene som kommer. For at Bergen skal være en attraktiv by for kunnskapstørste unge mennesker, er byen avhengig av å kunne huse dem. Dette kan det nye flertallet gjøre noe med.

SiB kan bygge boliger for over 700 studenter ved at kommunen fristiller Grønneviksøren 2. Finansiering og byggeplaner er på plass. Er den politiske viljen også på plass nå?

Les også:

Trondheim kommune vedtok tidligere i år at de skal bli Nordens beste studentby. For å befeste vår posisjon som Vestlandets hovedstad og Norges beste by å bo i, må politikerne se verdien av å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Bergen også om 20 år. Befolkningsvekst med høyt utdannede innbyggere vil gjøre næringslivet konkurransedyktig, øke kommunens inntekter og sørge for at Bergen er omstillingsdyktig. Men vi står i fare for å stå igjen på perrongen, mens Stavanger, Trondheim og Tromsø tar toget.