Leken er viktigere enn du tror

Jeg frykter at barna lærer mindre om vi ikke gir leken mulighet til å blomstre.

FANTASI: Kjære kunnskapsminister og andre tvilere: Å leke er å lære, skriver Silje Christiansen. Scanpix

Debattinnlegg

Silje Christiansen
Barnehagelærer og masterstudent på "barnehagekunnskap" ved Høgskolen i Bergen.

«Hvis du skal bli ridder, må du først være tjener som vasker eller lager mat. Så blir du soldat. Hvis du er en veldig flink soldat, så bestemmer Kongen at du kan bli ridder», fortalte en gutt på 5 år meg.

I forbindelse med en eksamen i barnehagekunnskap var jeg på besøk i en barnehage for å intervjue barna om lek i barnehagen. En fem år gammel gutt forteller meg, med stor innlevelse, om hvordan man blir en ridder i leken. Jeg hadde trodd han ville si at han kledde seg ut, men gutten fortalte ut fra en innlevelse i sitt lekeunivers. Barna mener at å leke er det mest spennende som skjer i barnehagen: «Vi kan leke hva som helst! Vi trenger bare å komme på det».

Les også

Jeg er forelsket i den norske barnehagen

I disse dager er utkast til ny rammeplan for barnehagen ute på høring. I høringsutkastet skriver Kunnskapsdepartementet at barnehagen skal fremme barns læring, mens barns lek bare skal ivaretas. I tillegg vil de fjerne barnehagenes metodefrihet, slik at eier – og ikke pedagoger – kan styre hvilke metoder som brukes i barnehagen. Dette tolker jeg som at Kunnskapsdepartementet vurderer læring som viktigere enn lek. Jeg frykter at det vil føre til enda større krav til å kartlegge og måle barn, noe som tar tid bort fra leken og tar lite hensyn til at barn utvikler seg i ulikt tempo.

Bør ikke leken få stå i sentrum i barnehagen?

Barna jeg snakket med, fortalte at leken er spennende, og det er den de helst bruker tiden sin på. Det i seg selv burde være god nok grunn til at barna må få nok tid til å leke, men leken er også en arena der barn lærer. Leken gir barna erfaringer og lærdom som er viktig på skolen – og i arbeidslivet. I leken må barna fantasere og være kreative, de lærer å samarbeide, forhandle, argumentere, resonere, konstruere. De utvikler empati, opplever å være en del av et fellesskap og utvikler vennskap og sosial mestring. Listen over hva barn erfarer og lærer i lek er uendelig. Og ikke minst bruker og utvikler barna språk gjennom leken. Så kjære kunnskapsminister og andre tvilere, å leke er å lære!

Regjeringen satser på realfag i både barnehage og skole, og høringsutkastet til ny rammeplan har fokus på kunnskap og ferdigheter som kan gi et godt grunnlag for skolen. Om vi styrer leken og bestemmer innholdet kan den ikke lenger kalles lek, altså er ikke det ferdigheter og kunnskaper barna skal lære gjennom leken. Og er det ikke mer rimelig at skolen skal være klar til å ta imot barna slik de er enn at barna skal være klare til å passe inn i skolen?

Noen har en oppfatning om at barns lek er en hvilepute for de voksne. En tid der de ansatte i barnehagen drikker kaffe og slapper av. Dette er feil – leken krever mye av de som jobber i barnehage.

Noen har en oppfatning om at barns lek er en hvilepute for de voksne. Dette er feil – leken krever mye av de som jobber i barnehage.

Barna jeg intervjuet fortalte at det er viktig å ha voksne som er tilstede og deltakende når de leker. De voksne hjelper dem med å løse konflikter i leken og de utvider leken med nye elementer. En dag hadde den ene avdelingen i barnehagen blitt til en kafé i løpet av natten – dette har selvsagt ikke skjedd av seg selv, men er gjort av en ansatt. Noen ganger synes barna det er vanskelig å komme inn i leken og da er det godt med en voksen som kan hjelpe barna å finne nye roller i leken. Det er også viktig for barna å ha god nok tid til lek. Barna forteller at «ryddetid» er en kjedelig tid i barnehagen. Da er ofte leken ferdig og de skal videre til andre aktiviteter.

Leken må være sentral og få nok tid for at den skal blomstre. Det er ikke gjort på en – to – tre å bli en ridder. Det holder ikke å ta på seg en ridderdrakt og finne et sverd. Du må gå alle gradene fra tjener, til soldat til ridder. Barn må få nok tid til at de rekker å løse konfliktene som oppstår i leken, de må få tid til å utvikle spennende ideer.

Les også

17 bisarre ting småbarnsforeldre gjør

Mange barn kan av ulike grunner ha vanskelig for å komme inn i lek. Gjennom leken utvikler barn språk, sosial kompetanse og lekekompetanse, men leken krever også alle disse kompetansene. Derfor kan det var utfordrende for barna å komme i gang og holde på leken, men barn som bruker litt tid på å komme inn i leken vil derfor ofte ha desto større utbytte av leken.

Barna må derfor få nok tid og de må ha voksne rundt seg som har nok tid til – og kompetanse til å hjelpe dem inn i leken. Vi trenger flere barnehagelærer og flere ansatte totalt for å øke kvaliteten i barnehagen.

Barna jeg snakket med om lek syntes det var lurt at jeg kom for å snakke med nettopp dem for å lære om hvordan det er å leke. Barna lyste opp og et av barna utbrøt «det passer perfekt - for det kan jo vi alt om»! Utsagnet kan lett ses som en morsom og søt replikk fra et barn. Men dette er alvor og barna har helt rett. Når nye rammeplaner skal utvikles bør absolutt barna bli spurt om hva som er viktig for dem. Er det noen som virkelig har forutsetninger for å uttale seg om lekens og dens viktighet så er det barna selv!

Les også

En appell til foreldre: Vær voksen

Det vi trenger for å øke kvaliteten i barnehagen er en debatt der barndommens- og lekens egenverdi verdsettes. Jeg frykter at regjeringens læringstrykk kan gjøre at barna lærer mindre enn de vil gjøre om vi gir leken mulighet til å blomstre. I tillegg risikerer vil dårligere trivsel blant barn i barnehagen.

Det er derfor viktig at barnehagelærere, foreldre, og andre slår et slag for leken. Barna trenger den, og vi må hjelpe barna å bli hørt!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg