UiB sier nei til søkere uten penis

DEBATT: Kjønn må ikke avgjøre hvilke fag du får lov til å studere.

Publisert Publisert

KVINNEDOMINERT: Kvinner utgjør rundt 80 prosent av søkerne til Det psykologiske fakultet i Bergen. Nå innføres «mannekvotering» i et forsøk på å jevne ut den store kjønnsforskjellen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Xenia Cappelen
    Hordaland Unge Høyre
  • Mille J. Christensen
    Hordaland Unge Høyre
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen har nå gitt Universitetet i Bergen dispensasjon til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere ved profesjonsstudiet i psykologi fra studieåret 2019/2020. Selv om vi er positive til at psykologstanden skal reflektere den helhetlige befolkningen, er kjønnspoeng og alle andre former for kvotering feil vei å gå for å utjevne kjønnsbalansen.

Ved å gi mannlige søkere tilleggspoeng i opptaket, diskriminerer man samtidig kvinnelige søkere som har vist større faglig styrke i samme opptak. Å bli nektet opptak til et studium man i høyeste grad er kvalifisert til, kun fordi man har en vagina fremfor en penis, er svært urettferdig. Å måtte bruke tusenvis av kroner på å ta opp fag hos Bjørknes eller Sonans for å nå psykologdrømmen, selv om karaktersnittet alene kvalifiserte til studieplass, bare fordi samfunnet foretrekker mannlige studenter, er ikke noe vi kan godta.

Tilleggspoeng vil også kunne svekke ryktet til studentmassen. De best kvalifiserte søkerne til et studium skal alltid være de faglig sterkeste, uten å favorisere et bestemt kjønn. Kunnskap skal alltid veie tyngst, særlig når man som ferdigutdannet skal behandle de mest sårbare i samfunnet.

Det er ikke kun andelen mannlige studenter på profesjonsstudiet i psykologi som er lav, men også søkerandelen til samme studium. Det er trist at Kunnskapsdepartementet ikke har utredet hvorfor andelen mannlige søkere til helsefaglige utdannelser er så lav, før de nå har innført tilleggspoeng for søkerne. For mange unge mennesker er det å komme inn på drømmestudiet et mål de har jobbet lenge for å oppnå. Da fortjener de et forutsigbart system. Når det blir innført kjønnskvotering, gjøres terskelen enten høyere eller lavere, avhengig av hvilket kjønn man har.

Les også

Studentpolitiker: – Nei til mer kjønnskvotering

Regjeringen bør ikke godta at UiB ønsker å bruke kvotering som en hvilepute. Det er bevist at kampanjer og alternative rekrutteringsmetoder fungerer bedre enn kjønnskvotering og kjønnspoeng i høyere utdanning. For å utjevne kjønnsbalansen på studiet, og sikre en psykologstand som reflekterer befolkningen, må det iverksettes tiltak lenge før opptaket finner sted. Rekruttering og holdningsskaping til slike studier må begynne allerede i grunnskolen, for å øke søkerandelen hos det underrepresenterte kjønnet. Skal man oppnå et karaktersnitt som kvalifiserer til studieplass på profesjonsstudiet i psykologi, må man ha gode forutsetninger fra grunnskolen, og arbeide hardt alle tre årene på videregående. Bruk av faget utdanningsvalg på ungdomsskolen kan være en god arena for å introdusere gutter til mulighetene innenfor helsefaglige universitets- og høyskoleutdannelser.

Andre tiltak for å bedre kjønnsbalansen i søkertallene til utvalgte studier, kan være flere mentorordninger, rekrutteringsdager som ikke bare er for VG3-elever, og stipendinsentiver fra Lånekassen for søkere som velger en studieretning med ujevn kjønnsbalanse. Ved å øke søkerandelen av det underrepresenterte kjønnet, vil man også få flere kvalifiserte søkere på faglig grunnlag.

Det er tross alt hva du har mellom ørene som skal avgjøre om du er kvalifisert til et studium, ikke hva du har mellom bena.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg