Bom stopp med kantstopp

Her vil det bli full stopp når to busser kommer til holdeplassene.

Publisert:

FARLIG: Denne løsningen i Torgny Segerstedts vei vil stoppe ambulanser og utløse farlige situasjoner, mener innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Nils Lokøen

I begynnelsen av Torgny Segerstedts vei er det laget kantstopp for bussen. Hvis flere busser kommer samtidig, vil de sperre for alle kjøretøy, også utrykningskjøretøy. Det kan skape farlige situasjoner da barn og voksne skal gå på og noen skal gå av.

Det virker ikke særlig gjennomtenkt å legge to kantstopp like overfor hverandre. Dette er ikke en vei hvor det er mye rushtrafikk, så biltrafikken har gått greit. Etter at kantstoppene ble laget, har det begynt å bli lange køer.

Hva er logikken med en slik plassering? Busslommen som var her før, fungerte fint, og det var god plass til å ha den der. Den ble også brukt av busser som hentet skoleklasser fra Sælen oppveksttun. Nå må bussene kjøre inn på en smal vei som går inn mot Ortun skole for å snu, og parkere utenfor oppveksttunet for å plukke opp elevene. Snuplassen som bussen bruker, er midlertidig, da tomten den snur på skal bli barnehage. Så det blir spennende å se hvor den da skal snu når barnehagen står ferdig.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg