Gaza raskt på vei mot stupet

Norge bør sende militær makt med humanitære konvoier.

INGEN SKADE: Israelske marinefartøy konfiskerte fiskebåten «Kårstein» for å verne sitt land mot en last som det er vanskelig å se kunne skade noen som helst, skriver innsender. Foto: Freedom Flotilla Coalition

  • Øystein Monsen
    Bergen
Publisert:

I forrige uke ble norske borgere og et norskregistrert skip lastet med medisinsk utstyr løslatt etter å ha blitt angrepet og anholdt i internasjonalt farvann. De ble bordet og kapret av israelske myndigheter for å unngå tilførsel av disse varene til et område under okkupasjon.

Israelske marinefartøy har konfiskert fiskebåten «Kårstein» for å verne sitt land mot en last som det er vanskelig se kunne skade noen som helst.

Om blokaden isolert sett er lovlig, er ytterst tvilsomt. Blant rapportene som kom i kjølvannet av Mavi Marmara-angrepet i 2010, er meningene delte.

Men det er vanskelig å bestride at blokaden sammen med utsultingspolitikken som drives av israelske myndigheter til lands, utgjør en uproporsjonal og inhuman behandling av innbyggerne på Gazastripen.

Les også

Mikkel Grüner tilbake i Norge

Situasjonen på Gaza er uholdbar. Arbeidsløsheten er over 40 prosent, selvmordsraten har økt dramatisk de seinere år, og FN har kalt situasjonen «ulevelig». Folk kommer seg ikke ut for å få nødvendig medisinsk behandling. Hamas fester sitt grep ytterligere om en befolkning som har fiender på alle kanter.

Alt dette er kjensgjerninger i saken.

Den israelske stats totale importforbud av et stort og stadig endrende antall varer rettferdiggjøres ved at israelerne mener man kan lage våpen av dem – blant annet drager og kondomer lastet med antennbart materiale som sendes over muren.

Om man skal hindre alt man kan få til å fly og alt som kan brenne, kan man ikke ha nesten to millioner mennesker på et område vesentlig mindre enn Bergen kommune.

Befolkningen i okkuperte områder har visse rettigheter etter internasjonal rett, blant annet tilgang til nettopp slike varer som «Kårstein» var lastet med. Israel og Egypt driver altså i praksis en fullstendig beleiring av et okkupert område.

Den eneste måten å svare på dette, er å tvinge opp blokaden og etablere en ny ordning for innførsel av varer og personer til Gazastripen, samt å skaffe en vei ut for de mest trengende og forfulgte.

Les også

Risikabel hjelpeaksjon

Dette kan gjøres ved å sende norske marinefartøy som eskorte til norske skip man vurderer som utsatt for mulige kapringer i internasjonalt farvann.

Den norske stat bør altså sende militær makt med en humanitær konvoi for å trygge norske borgere og eiendom. Det har vi gjort før, da somaliske pirater utgjorde en risiko for skipsfarten gjennom Adenbukta. Noe annet vil være et signal om at norske borgere og fartøyer i realiteten er fritt vilt for enhver stat som ønsker å forsyne seg.

En slik drastisk handling er selvsagt ikke noe man bør ta lett på, men det er stadig mer aktuelt. Etter ti år med Hamas-kontroll og israelsk og egyptisk blokade går det raskere mot stupet enn forventet, meldte FN i fjor.

Flere aksjoner for å sikre området forsyninger må altså ventes i tiden som kommer, med mindre vi ser en tydelig og dramatisk endring i israelsk politikk. Det vil neppe skje uten sterkt ytre press.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg