Kysten avlives av laksemilliardærer

Det må bli ulovlig å dumpe lusemidler i havet vårt.

Publisert:

UTSLIPP: Det som er bra for miljøet, er også bra for oss mennesker. Derfor må vi igjen be regjeringen om et absolutt minimumstiltak for utslipp av avfall fra oppdrettsnæringen, skriver innsender. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Arild Hermstad
Nasjonal talsperson, Miljøpartiet De Grønne

Norsk oppdrettsnæring dumper tonnevis av kjemikalier i form av lusegift rett i fjordene våre. Samtidig går kloakken fra laksemerdene, som totalt tilsvarer avfallet fra 20 millioner mennesker, rett i sjøen. I møte med denne alvorlige trusselen sitter regjeringen og tvinner tommeltotter.

Nordmenn flest har engasjert seg sterkt mot plastforsøpling langs norske strender. Men få er klar over at oppdrettsnæringens rovdrift på naturen er et større problem for livet i fjordene enn plastforurensning. Reker og skalldyr dør. Fjordsystemer kveles av avfallet som dumpes fra anleggene. Kystfiskere mister jobben. Villaksen er utrydningstruet. Og mens vanlige båtfolk bøtelegges om de tømmer septiktanken i fjorden, slipper laksemilliardærene unna når de tømmer skiten sin rett i fjorden. Her er det en grotesk mangel på likhet for loven.

Les også

Staten bør halde fingrane unna oppdrettsskatten

Se for deg at det var lov å kaste tonnevis med plast rett i fjorden så lenge båten din var fortøyd. Dette er dagens virkelighet for oppdrettsnæringen. Reglene tillater nemlig at du kan dumpe gift fra lusebehandling rett i et gytefelt for reker og fisk så lenge du er fortøyd til en laksemerd. Har du kastet fortøyningen, er det forbudt. La oss være ærlige: Dette regelverket er ikke laget for å verne fjorden mot forurensning, men for å tekkes lakseoppdrettere med milliardinntekter.

Samtidig har laksenæringen enorme utfordringer med sykdom på fisken, ifølge en artikkel i BT 24. september. Her kan vi lese at antall sykdomsutbrudd på Vestlandet øker, mer fisk rømmer, og hele 7,7 millioner fisk har dødd i merdene hittil i år. Det ville vi ikke akseptert i noen annen næring.

Mattilsynet aksepterer det heller ikke. Regiondirektør Ole Fjetland sier klart fra om at næringen må ta sterkere grep i stedet for å klage på vedtakene fra Mattilsynet. Det støtter vi helhjertet.

I Masfjorden har myndighetene beordret stenging av to oppdrettsanlegg etter at fjorden ikke tålte mer utslipp. Forrige uke kunne vi lese om at Olav Endre, den siste rekefiskeren i Austevoll, må kaste inn håndkleet. Hans bønn er enkel: Næringen må ha de samme reglene som alle andre. Ingen forurensning skal i sjøen.

Les også

I Danmark utvikles verdens største oppdrett på land. Det er laks for Tesla-segmentet.

Vår nyinnsatte fiskeriministeren Harald Tom Nesvik (Frp), kommer selv rett fra næringen. Han var samfunnskontakt for selskapet Sølvtrans, som brøt regelverket og dumpet lusegift i et rekefelt. For å ha et minimum av troverdighet, må ministeren nå vise en tydelig vilje til å endre kurs. Men hva skjer?

Etter ukevis med press fra De Grønne, møtte Nesvik næringen 21. september for å ta opp problemet. Resultatet: Ikke ett eneste tiltak. Samtidig må næringen overfor NRK beklage sin egen feilinformasjon om hvor farlig dumpingen av lusemidler faktisk er.

De Grønne har gjentatte ganger tatt til orde for å forby dumping av midlene i sjøen. På sikt mener vi næringen må inn i lukkede anlegg, så vi hindrer både utslipp og rømning.

Mens Norge er passive, investerer andre land nemlig enormt i teknologiutvikling. Med andre ord vil det koste både miljøet og lommeboken vår dyrt å fortsette denne rovdriften på fjordene våre.

Vi siterer gjerne statsministeren vår, som nylig tok til orde for global opprydding i havet: «Rent hav gir næringsutvikling og jobber», sa Solberg.

Det hadde vært fint om prinsippet også ble fulgt opp av hennes egen regjering, som har ansvaret for å regulere laksebaronenes virksomhet langs kysten. For det som er bra for miljøet, er også bra for oss mennesker. Derfor må vi igjen be regjeringen om et absolutt minimumstiltak: Det må bli ulovlig å dumpe avfall i havet vårt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg