Velkomen til Lykkeland 2.0

DEBATT: At dei på 60-talet ikkje klamra seg til ein gammal industri, men satsa på å byggja ein ny, er ein misforståelse.

Publisert Publisert

MYKJE Å LÆRE: Både Bergen og Stavanger bør lære av Arne Rettedal, høgrepolitiker og tidligare ordfører i Stavanger, skriv innsendarane. Biletet er frå serien Lykkeland, der Rettedal (Vegar Hoel) leiter etter ei ny lov han kan omgå for å få norsk oljevirksomhet stasjonert i Stavanger. Foto: Petter Skafle Henriksen/NRK

Debattinnlegg

  • Harald Victor Hove
    Byrådslederkandidat, Høyre
  • John Peter Hernes
    Ordførarkandidat, Stavanger Høyre
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Kommentator Hans K. Mjelva har ein noko merkeleg kommentar i BT tysdag 12. februar. Heile utgangspunktet hans synest å vere at om ein ikkje ønskjer å sette kjeppar i hjula for Noregs største og mest innbringande næring, så er ein ganske enkel i hovudet og skjønar ingenting om korkje miljø eller behovet for nye næringar.

Foto: Faksimile, BT 12. februar 2019.

Sidan vi meiner at både Bergen og Stavanger bør lære å vere framsynte av Arne Rettedal, høgrepolitiker og tidligare ordfører i Stavanger, så kan vi tryggje Mjelva med at det er akkurat det me gjer.

Me snakkar på inn- og utpust om korleis Vestlandet bør skape alle dei nye, godt betalte arbeidsplassane vi treng når bemanningsbehovet i olje- og gassindustrien går ned. Vi treng ikkje noko nytt Lykkeland, vi treng Lykkeland 2.0., der vi skaper dei nye industriane i god tid før dei gamle skal trappe ned.

Harald Victor Hove Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

John Peter Hernes Foto: Privat

Det er ein misforstått parallell om at dei på 60-talet «ikkje klamra seg til ein gammal industri, men satsa på å byggja ein ny». Det høyres gjerne poetisk ut, men heng strengt tatt ikkje på greip. Hadde dei på 60-talet bygd landet etter Mjelva sin logikk, så hadde dei først bestemt seg for å leggja ned hermetikkindustrien, og så vona at berre ein vart kvitt den, så dukka det nok opp noko anna. Slik gjorde dei det sjølvsagt ikkje. Dei jobba hardt for dei nye arbeidsplassane og la til rette for all anna næring så godt dei kunne, gammal som ny.

Då Noreg fann hydrokarbon under havbotnen i 1967, hadde Stavanger hatt ein hermetikkindustri i nesten 100 år, som sysselsette om lag 2. 000 menneskje. 20 år etterpå var talet på tilsette i hermetikken ganske nøyaktig null. No har me hatt ein olje- og gassindustri i 50 år, og me veit at Johan Sverdrup-feltet som no skal i drift, vil produsera i 50 år til før feltet er tomt. Men me veit også at oljeproduksjonen i Noreg er ned om lag 50 prosent frå det den var på topp, og at norsk olje og gass er blant den reinaste på verdsmarknaden. Skal me omstille Noreg, treng me både teknologi, kompetanse og erfaring frå sektoren. Det må vi ikkje gløyme.

Les også

Hevder Ap svikter Vestlandet: – Bør lære av «Lykkeland»

Når sterke krefter i Arbeidarpartiet sår tvil om framtidig rammevilkår og om olje- og gassindustriens framtid generelt, sår dei tvil om 40 prosent av arbeidsplassane i Rogaland, og 30 prosent av arbeidsplassane i Hordaland. Dei sår også tvil om teknologiutvikling og arbeidet med å gjere Noreg til eit føregangsland i å utvikle grøne løysingar og rein kraftproduksjon.

Gass er ikkje problemet, men ein stor del av løysinga på vegen mot lågutsleppssamfunnet. I Europa har Storbritannia kutta CO2-utsleppa mest av alle. Det har dei gjort ved å bytte ut kol med norsk gass.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg