• TRANGBODD: Det er vanskelig å få ro til å gjøre lekser når flere søsken bor på samme rom. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, har økt risiko for en del levekårsutfordringer, skriver innsender. FOTO: Scanpix

Barna som faller utenfor det gode selskap

Det er ikke kult å slite økonomisk når du er 13 år.