• LOVENDRING: Statsminister Erna Solberg og innvandringsminister Sylvi Listhaug har fått gjennomslag for ei brutal lovendring der kvinnene – på toppen av treårsregelen – må dokumentera ei årsinntekt på 238.784 kroner før dei kan få sjølvstendig opphaldsløyve, skriv innsendar. FOTO: Scanpix

Det store sviket mot innvandrarkvinnene

Innvandrarkvinner må betala ein høg pris for uavhengigheit og sjølvstende.