• Min søster er svært ulik meg, men også det beste mennesket jeg kjenner. Hun er udiskutabelt den største gaven min familie kunne fått, skriver Helle Fossbakk. FOTO: PRIVAT

Debatten bør ikke handle om blodprøver og abort

Min kjære, lille storesøster er en som ofte blir glemt i debatten om sorteringssamfunnet.