• FORSINKA: Dobbeltsporet Arna-Stanghelle får ikkje oppstart før i perioden 2024-2029. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Skal me la oss imponera av NTP?

Det er grenser for kor glad du kan bli når regjeringas plan er å begynna å bygga om 6-7 år.