• UTSATT: Dei tolv milliardar kronene som er flytta ut i tid, som regjeringa likevel seier dei ønskjer å bruke, kunne ha redda liv, skriv Morten Myksvoll. FOTO: Frøydis Urbye

Heilt ufatteleg NTP-prioritering

Me må leve med den svært rasfarlege veg- og banestrekninga i minst 17 år til.