• GODT TILTAK: Med store investeringer i infrastruktur, boliger, høyskoler, kulturbygg og idrettsanlegg ble OL på Lillehammer på mange måter et distriktspolitisk tiltak av dimensjoner, skriver Marianne B. Skou. FOTO: NN

Er 19 milliarder OL-kroner så mye?

Mange er imot OL fordi de mener midlene heller bør gå til andre gode formål. Det høres flott ut, men det er ikke realiteten.