Det nye trusselbildet

Russland ønsker å bruke norskekysten til sine nye fartøyer.

Publisert Publisert

TETT PÅ NORGE: Dagens sikkerhetspolitiske bilde viser at utfordringene er tett på Norge og NATOs nærområder. Foto: Richard Sagen

Debattinnlegg

 • Ove Trellevik
  Stortingsrepresentant (H), medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Med den nye langtidsplanen for forsvaret skal vi få et moderne forsvar tilpasset trusselbildet vi nå opplever i Norge og verden. Stortinget vil med noen justeringer slutte seg til forslaget.

Dagens sikkerhetspolitiske bilde viser at utfordringene er tett på Norge og NATOs nærområder. Terrortrusselen har økt, og Russland er blitt mer selvhevdende og uforutsigbar. Russland ønsker å bruke norskekysten til sine nye fartøyer. De skal utrustes med missiler som kan nå sentrale mål i Europa. For kort tid siden ble det også observert en ubåt vest for Bodø.

Samtidig ser vi et mer fragmentert Europa. Sammen med ny teknologi krever dette endring i det norske forsvaret. Derfor skal vi ta nødvendige grep for å trygge Norge for fremtiden. Vi øker forsvarsbudsjettene og gjennomfører endringer som gjør Forsvaret i stand til å forsvare landet vårt og styrke NATO. Dette vil bidra til vår alles trygghet.

Les også

Leder: Forsvarsressursene må utnyttes mer effektivt

Da vi kom til makten i 2013, overtok vi et forsvar med betydelige mangler og utfordringer. Vi hørte en historie om at omstillingsprosessen var fullført og Forsvaret fullfinansiert. Det var feil. Forsvaret har ikke ressurser til å drifte og vedlikeholde strukturen Stortinget har vedtatt. Dette skal regjeringens nye langtidsplan ta tak i, med oppfølging fra Stortinget.

Med langtidsplanen skal regjeringen bedre kampkraft og bærekraft i forsvaret. Stortingets prioriteringer sikrer ytterligere satsing på heimevernet, og at kystjegerne opprettholdes i nord.

NATO er hjørnestenen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi er NATO i nord. Vi skal derfor ruste opp ved å øke investeringer og styrke Forsvaret med ubåter, maritime overvåkingsfly, langtrekkende luftvernsystemer og F-35 kampfly. Det er også riktig å opprettholde Kystjegerkommandoen. Økt tilgjengelig kampkraft og sjømobilitet vil styrke den totale beredskapen langs norskekysten og i Nord-Norge.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Forsvarsministeren: – Svært glad for enigheten

 2. Dårlig nytt for Norge

 3. Hva nå, verden?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Nato
 2. Russland
 3. Ove Trellevik
 4. Forsvarspolitikk
 5. Forsvaret