Krev mer enn smuler

Det er på tide at vi endrer tankesettet og krever endring.

Debattinnlegg

Ole Skram Guterud
Student, Høyskolen i Bergen

Norge ble rik på utnyttelse av naturressurser, i all hovedsak på olje. Med rikdom kommer makt, men når skal vi benytte oss av denne makten?

Forslag til statsbudsjettet 2017 ble nylig lagt frem. Vi skal bruke tre prosent av formuen vår dette året. Nesten 257 milliarder av vår miljøskadelige rikdom skal spres utover hullene skattepengene ikke klarer å fylle. Vi vil skape arbeidsplasser i nye næringer. Det snakkes om delingsøkonomi, havbruk og reiseliv. Vårt kommende levebrød. Den sårt trengte satsingen uteblir, litt som topping av fotballag i 12-årsalderen, og de fleste av oss vet hvor gode Norge er i fotball.

Hvorfor øremerkes ikke deler av pensjonsfondet til «det grønne skiftet»?
Det er på tide å sette ned foten og kreve mer enn smulene. Vi vil ha reformendring nå. Fem prosent av pensjonsfondet skal hvert år investeres i fremtiden, og den skal være grønn. Bare da kan vi faktisk dra Norge vekk fra oljeavhengigheten og uoppnådde klimamål. Bare da vil vår rikdom kunne spille en rolle i fremtiden for vår egen planet.

Et grønt skifte skjer ikke av seg selv. Jeg hadde et foredrag med Q-meieriene, og på spørsmål om hvordan deres holdning til bærekraft som innovasjonsstrategi var, svarte de: «Vi ønsker å endre oss, men inntil det kommer et strammere regelverk for produksjon av plast, transport og utslipp, kommer ikke vi til å gjøre stort mer enn å forsøke å maksimere profitt».

En privat aktør har jo som de lærte økonomene på 80-tallet bare ett mål: Å maksimere profitt for aksjonærer. Det er på tide at vi endrer tankesettet og krever endring.