Det har blitt skrevet mye om lokaldemokratiet i Bergen, og hvordan mange mener dette er blitt svekket av at man i 2011 la ned bydelsstyrene. Selv om mediebildet gir inntrykk av noe annet, så har vi faktisk et godt lokaldemokrati i Bergen. Alle bystyrerepresentantene kommer fra en bydel, og bystyret mottar kontinuerlig innbyggerinitiativ som blir behandlet. Her oppfordres det selvsagt til å sende inn flere. I tillegg stiller flere nye lister til valg, og bydelsstyrene var i sin tid både kostbare i drift og med på å svekke det lokalpolitiske mandatet til bystyret. Slik byutviklingen har endret seg med årene, er vi i dag vitne til en breiere utvikling, som også Bergen må omstille seg etter.

Vi har en kommunereform på trappene og en oppgavemelding som er levert til Stortinget. Vi vet at vi har en regjering som ønsker å endre strukturen i Kommune-Norge, også i storbyene. I oppgavemeldingen kommer det frem at storbyer som Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim kan få flere og viktigere oppgaver fremover, som ansvar for kollektivtransport og de videregående skolene, i tillegg til barneverntjenester. Spørsmålet om kommunesammenslåing er noe man må ta stilling til, og i Bergen Høyre er vi helt klare i vårt program: Vi stiller oss positive til en eventuell storbykommune, og inviterer omegnskommunene rundt Bergen til debatt om fremtidig kommunestruktur med Bergen som sentrum.

Dette gjør at diskusjonen om lokaldemokratiet tar en ny vending. Dersom vi i fremtiden skal se for oss en storkommune med Bergen som sentrum, der flere av omegnskommunene gjerne blir en del av en ny storbykommune, blir det vanskelig å snakke om det som tidligere har vært lokaldemokratiet i Bergen. Da må vi heller snakke om hvordan vi ønsker at lokaldemokratiet skal se ut i fremtiden. I dette tilfellet vil vi kunne snakke om bydelsstyrer nettopp utgått fra tidligere selvstendige kommuner, slik at lokaldemokratiet styrkes når kommunen blir større.

Tidene forandrer seg, og kommunestrukturen i Norge er i endring. Bergen må derfor se fremover, fremfor å se bakover i saken om lokaldemokrati, slik at innbyggerne også i en ny storbykommune får et enda mer tilgjengelig talerør til byens viktige politiske beslutninger. I tillegg må myten om at lokaldemokratiet i Bergen er svekket, avlives. Bystyret bør hele tiden evaluere kontakten de har med innbyggerne, og i bystyregruppen er vi helt klare på at vi ønsker flere innspill fra byens innbyggere. Vi ønsker å møte flere aktører, og har åpne dører også på rådhuset.