Jeg skjønner at folk blir bekymret

Uansett hvor mye vi utbedrer og sikrer tunnelene, vil vår atferd som trafikanter ha stor betydning.

Publisert Publisert

Jeg skjønner at folk blir bekymret etter brannen i Gudvangatunnelen tirsdag. Norske veitunneler i hovedsak er godt sikret, men det er ikke risikofritt å kjøre i tunnelene. Likevel er risikoen mindre enn på veinettet for øvrig, skriver vegdirektøren. Bildet er fra tunnelbrannen i 2013. Foto: Arne Hofseth

Debattinnlegg

  • Lars Aksnes
    direktør Statens Vegvesen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Lars Aksnes

Den første veitunnelen i Norge ble åpnet i Eidfjord i Hordaland i 1891. I dag har vi mer enn 1100 tunneler på riks— og fylkesveinettet. Frem til i dag har ingen omkommet i tunnelbrann i Norge. Jeg skjønner at folk blir bekymret etter brannen i Gudvangatunnelen tirsdag. Norske veitunneler i hovedsak er godt sikret, men det er ikke risikofritt å kjøre i tunnelene. Likevel er risikoen mindre enn på veinettet for øvrig.

Les også:

Les også

Då han fekk høyre at det brann i tunnelen, brast han i gråt

Brann eller røykutvikling — som er det vi frykter mest - skjer sjelden, rundt 20 ganger i året. Det tilsvarer fem prosent av hendelsene i tunnel. Tekniske problemer, som drivstoffmangel eller punktering, er vanligst og tilsvarer cirka 80 prosent, mens kollisjoner og andre ulykker tilsvarer 15 prosent av hendelsene.

Det er all grunn til å ha stor oppmerksomhet på tunnelsikkerhet. For når det først skjer en ulykke i en tunnel, er skadepotensialet generelt mye større.

Vi har 41 tunneler med høy stigning - definert som mer enn fem prosent stigning. Disse står for 44 prosent av brannene i perioden 2008-2011. Vi analyserer brannene for å redusere skadeomfanget. Vår visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i ulykker på veinettet - og det inkluderer selvsagt tunnelene.

Les også:

Les også

- Oppdaget ikke røyk før han kjørte inn i tunnelen

Tunnelsikkerhetsforskriften er retningsgivende for tunneler på riksveinettet som er lenger enn 500 meter. I Norge har vi 265 slike tunneler. Omlag 55 av disse er bygd etter 2007 og er i henhold til kravene i forskriften. I januar 2015 ble det vedtatt en tilsvarende forskrift på fylkesveinettet.

Det er gjennomført rehabilitering av tunneler bygd før 2007. Dette arbeidet fortsetter — og vi har om lag 200 tunneler som skal rehabiliteres før april 2019. I de fleste tunnelene er det behov for mindre tiltak for å oppfylle forskriften, mens for noen eldre er behov for omfattende tiltak. I tillegg utbedrer vi en god del forfall i tunnelene.

Det er bare to år siden det sist var en brann i Gudvangatunnelen. Siden den tid har vi gjennomført en rekke tiltak for å gjøre den trygge for trafikantene. Blant annet er fartsgrensen redusert fra 80 til 70 km/t, belysningen i inngangssonene er forsterket, det er reetablert nødnett med full dekning i hele tunnelen og 14 videokamera er montert slik at de dekker havarilommene og snunisjene.

Les også:

Les også

Vil sperre veiene for utlendinger

I forbindelse med vårt nasjonale tunneloppgraderingsarbeid er ytterligere utbedringer av Gudvangatunnelen planlagt. Dette arbeidet er planlagt påbegynt i april 2016 — og skal etter planen ferdigstilles i februar 2018. Men uansett hvor mye vi utbedrer og sikrer tunnelene våre: Vår atferd som trafikanter vil ofte kunne ha stor betydning både før, under og etter en ulykke.

Kommer du i en situasjon med brann eller røyk i tunnel er mine råd: Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys. Bruk nødtelefonene! Operatørene på Vegtrafikksentralen vil se hvor du er via styringssystemet og vil koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken.

Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette gjør også at brannalarmen utløses på veitrafikksentralen og tunnelen stenges. Er du i en ett-løpstunnel bør du varsle møtende trafikk, så vurdere om du kan snu og kjøre ut. Går det ikke, må man komme seg til nærmeste nødutgang.

Befinner man seg i en toløpstunnel der all trafikk går i en retning må man ikke snu, men heller forlate bilen og gå til nærmeste nødutgang.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. – Uvanlig å se et slikt lavtrykk i juli

  2. Her gikk det galt

  3. Fritidsbåt i sterk kuling sendte mayday: – Kunne gått galt

  4. Seilbåt slår inntil bygning ved Sandviksbodene

  5. Norge har inngått korona-avtale med IMF

  6. Branns kaptein: – Vi vet at vi har skuffet hele Bergen

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg