E16: Nå kjører vi

For første gang på tiår reduserer vi forfallet på veiene våre.

E16: Det vil gå noen år før spaden kommer i jorden. Vi må vite hva vi skal bygge før vi kan legge kontraktene ut i markedet, skriver samferdselsministeren.

  • Ketil Solvik-Olsen
    Samferdselsminister (Frp)
Publisert:

God og trygg vei og jernbane. Så enkelt, så vanskelig. Debatten rundt ny E16 Arna-Voss har aktualisert seg igjen, etter nok et ras. Folks tålmodighet er slutt, forståelig nok. Mange har ventet i mange tiår. Man vil bli hørt og sett.

Ketil Solvik-Olsen

Da Nasjonal transportplan (NTP) ble utarbeidet i 2013, kom min forgjenger til Voss. Hun slo fast at E39 skulle bygges først. Ny E16 ble i planen derimot ikke tilgodesett med én krone i perioden frem til 2023. Det er muligens derfor en del lokale ordførere og fylkespolitikere innbitt sier man kun skal se fremover, slik at de unngår å måtte forholde seg til sine egne tidligere regjeringspartiers prioriteringer. Jeg mener situasjonen er annerledes nå. For første gang på tiår reduserer vi forfallet på veiene våre. Det rassikres, asfalteres, utbedres og bygges nytt som aldri før. Det handler om å prioritere. Budsjettet til Samferdselsdepartementet har økt med om lag 20 milliarder kroner etter regjeringsskiftet.

Jan Erik Kjerpeseth:

Les også

Den brutale sanninga er at liv ville gått tapt. Mine ungar. Eller dine.

Det gir rom for å planlegge mer helhetlig, fremskynde og realisere. Regjeringen har besluttet at ny E16/Vossabane skal bygges i ny trasé, primært i tunnel. Statens vegvesen har allerede tatt kontroll på saken, og koordinerer forberedelser og planarbeidet med Jernbaneverket. Enkelte sier prosjektet nå må ut av NTP-prosessen. Nå når Statens vegvesen og Jernbaneverket allerede er i gang, mener jeg at vi ikke oppnår noe med det.

Vi har også sagt at vi skal bruke statlig plan for å sikre god fremdrift. Vi har besluttet å gå rett på reguleringsplan, som vil spare oss for tid når vi hopper over kommunedelplan. Bergen kommune har riktignok protestert på statlig plan, men jeg mener det er riktig for å sikre god fremdrift. Jeg håper Bergen aksepterer det uten at vi må bruke mye energi på å diskutere.

Jeg er nok ikke alene om å være frustrert over at ting tar tid. Ja, det vil gå noen år før spaden kommer i jorden. Det handler ikke om vond vilje, men om at det tar tid å lage byggetegninger for et prosjekt til godt over 10 milliarder kroner. Vi må vite hva vi skal bygge før vi kan legge kontraktene ut i markedet.

Fullt utbygd vil prosjektet gi firefelts vei mellom Arna og Romslo, og ny tofelts vei videre mot Voss, i tillegg til dobbeltsporet jernbane på hele strekningen. Reisetiden reduseres, transportkapasiteten økes og transportsikkerheten blir bedre.

Det er lys i tunnelen, etter tiår med venting.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg