Ytringsfriheten gjelder bare for de politisk korrekte

Norge har i toleransens navn blitt ensrettet og intolerant.

Publisert Publisert

ÅPENHET: Hvordan møter du som går i Pride-parade mennesker som har et annet syn enn deg? spør Elisabeth Gjerde. Foto: Ingvil Undheim

Debattinnlegg

  • Elisabeth Gjerde
    Masterstudent ved UiS
  1. Leserne mener

Slagordene på Pride-plakater er «kjærlighet er kjærlighet» og «vi står sammen om mangfold og inkludering». Likevel er det urovekkende å se hvor langt fra denne praksisen det norske folk står. Regnbueytringene som hevdes passer ikke inn i Norges smale grått, hvitt og svart-samfunn.

Norske borgere har i Grunnloven en rettskraftig menings- og ytringsfrihet, men det kommer stadige angrep på denne friheten. Det trues med sanksjoner, kutt av statsstøtte og oppsigelser når et annet budskap enn den smale linjen som heter politisk korrekt tale blir uttalt.

I Norge har man ytringsfrihet om man mener at homofile kan gifte seg i kirken og være ledere på kristne leirer. I Norge har man ytringsfrihet om man mener at abort er en rettighet alle kvinner skal ha. I Norge har man ytringsfrihet om man er for kvinnelige prester i kirken.

I Norge har man ytringsfrihet så lenge man følger strømmen og står for det som er politisk korrekt.

Ironien er at man i kampen for pluralisme og toleranse har gått helt over i grøften på andre siden og blitt både intolerante og ensrettet.

Individer med andre tanker, ideologier eller synspunkter enn det som passer innenfor disse sylskarpe politisk korrekte idealene, står i fare for å bli utsatt for trakassering, sanksjoner og utestengelse.

Hvordan møter du som bar fanen der det sto «vi står sammen om mangfold og inkludering» mennesker som mener at homofilt samliv ikke er akseptabelt ut fra Bibelen? Hvordan møter du kvinnen som mener at barn er barn fra den dagen eggcellen blir befruktet? Hvordan møter du mannen som mener at kvinnelige prester ikke hører hjemme i kirken?

Gjelder ditt «mangfold» kun dem som er enige i dine synspunkter? «Inkluderer» du kun dem som er enige i dine synspunkter? Pluralisme og toleranse betyr å tåle meninger og synspunkter du er uenig i.

Takk, Andreas Håtveit, for at du uttaler, forsvarer og står for det budskapet Bibelen sier. (Håtveit er en tidligere skistjerne som mener homofile ikke kan lede kristne arrangementer, red.anm.) Takk, NLA i Bergen, for at dere lar Davidson og Hastings ha seminar som blant annet handlet om at det går an å endre seksuell legning.

Arve Brunvoll spør i Bergens Tidende 23. okt.: «Skal det ikkje vere lovleg i vårt samfunn å fortelje om slikt? Vi hyller Noreg som eit liberalt demokrati med meinings- og ytringsfridom.»

Jo! Det skal være lovlig i Norge å fortelle om slikt.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg