Fyllingsdalen får kulturhus

Per Kragseth tar opp en viktig debatt om kulturhus i Fyllingsdalen, og Fyllingsdalen teater i BT 9/10.

KLART LØFTE: Planene om kulturhus i Fyllingsdalen står ved lag, forsikrer Ap-byråd Rune Bakervik i dette innlegget. Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Rune Bakervik
Fungerende kulturbyråd (Ap)

Vi stiller oss bak de gode kreftene som ønsker et godt kulturliv i Fyllingsdalen. Jeg vil allikevel gjerne komme med et par presiseringer.

Først og fremst er det viktig å slå fast at planene om kulturhus i Fyllingsdalen går som de skal. Pengene er ikke borte, men ligger ikke inne i denne økonomiplanen fordi vi ikke kan bygge kulturhuset før tomten er klar. Kulturhuset skal bygges på en tomt hvor det i dag ligger en kollektivterminal, som fylkeskommunen rår over.

Les også

Innlegget som startet debatten: «Nå er det Fyllingsdalen sin tur»

De forteller oss at de gir tomten fra seg i 2023/2024. Vi jobber selvsagt for at det skal skje enda tidligere. Her ønsker vi fortgang, og skal ha dialog med Hordaland Fylkeskommune om dette.

I mellomtiden er vi godt i gang med forprosjektet, og har god dialog med aktørene i Fyllingsdalen om kulturhuset. Brukerutvalget som ble nedsatt tidlig i prosessen, har uttrykt begeistring for dette tomtevalget. Utvalget har bestått av representanter fra følgende virksomheter og råd: Fyllingsdalen kulturråd, Fyllingsdalen Nye Teater, Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, Fyllingsdalen bibliotekfilial, Bergen Kulturskole og Ungdommens bystyre.

La det være klart: Investeringsmidlene kommer på plass så snart det er behov for dem. Med andre ord: Pengene kommer så snart man er klar til å bygge.

I likhet med Kragseth så heier dette byrådet på Fyllingsdalen teater. Nettopp derfor gir kommunen en fast årlig støtte til teateret, en støtte som øker til 737.000 kr neste år.

Det var også derfor vi ga Fyllingsdalen teater en engangsbevilgning på en halv million kroner i fjor, og derfor vi i samarbeid med våre folk i fylkeskommunen fikk til ytterligere støtte også derfra. Dette var en vanskelig tid for Fyllingsdalen Teater, statlig støtte uteble, og vi ønsket å hjelpe dem over kneiken.

I likhet med mange andre ser vi at Fyllingsdalen teater ikke bare er et tilbud til folk i Fyllingsdalen, eller folk i Bergen, men for folk i hele Bergens-regionen. Derfor mener vi fremdeles at staten må komme på banen med midler over statsbudsjettet.

Vi fortsetter å støtte Fyllingsdalen teater, og i disse dager skjer det mye bra arbeid for å få på plass et best mulig kulturhus for nettopp Fyllingsdalen bydel. Nå nærmer det seg!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg