Gamle gubbers politikk

DEBATT: Det er påfallende å observere at mens unge mennesker verden over demonstrerer for store forandringer i klimapolitikken, preges det politiske bildet i Bergen av gamle gubbers tenkesett.

Publisert:

GUBBER: Opprørerne fra 1960- og 70-tallet er blitt gamle og grå, og det er sannelig holdningene deres også, skriver Gunnar Staalesen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Debattinnlegg

Gunnar Staalesen
Forfatter

Det har i hele vinter og vår vært imponerende å se hvor kraftige klimaprotestene fra de unge har vært; det er så man minnes ungdomsopprøret på 1960- og 70-tallet. Men opprørerne fra den gang er blitt gamle og grå, og det er sannelig holdningene deres også.

Det blåser en reaksjonær vind over byen som bør få de unge selv til å grøsse, med tanke på den fremtiden de har i vente, hvis den aktuelle bølgen fortsetter å vokse.

Bergen har de siste årene oppnådd gode resultater i klimapolitikken lokalt. Luften er blitt bedre, flere bruker kollektivtrafikk, astmatikere kan våge seg utendørs selv på de kaldeste dagene. Men slike resultater kommer ikke gratis. Noe må det koste, og om den kostnaden betales via bompenger eller over skatteseddelen, er for så vidt likegyldig.

I Bergen bystyre nylig viste fungerende sosialbyråd Per-Arne Larsen (V) med all tydelighet hva Bergen må forsake hvis man ikke får en ny og bedre byvekstavtale med Staten. Da må pengene tas fra andre budsjettposter, fra barnehager, sykehjem, idrett og annen planlagt infrastruktur. Den kommende byvekstavtalen er i faresonen nå, med de besynderligste innspill fra politiske aktører.

Les også

Student skriver i BT: «Gigantisk sutrekampanje mot bompenger»

Den eldste gubben av dem alle, i hvert fall når det gjelder tankegang, sitter som ordfører i Os. Han har gjort kampen mot Bybanen til Åsane til en flaggsak og bruker utsettelsen av den nye avtalen med Staten som et brekkjern.

Men vil han reversere utviklingen, burde han heller sett på sitt eget nærområde. Kanskje han burde be Statens vegvesen utsette arbeidet med biltunnelen til Os inntil videre? Den skal vel delfinansieres med bompenger? Og han bør skrinlegge for all fremtid den planlagte monsterbroen over Bjørnafjorden, et prosjekt som vil være en katastrofe for fjordlandskapet der ute og dessuten et bompengesluk som vil presse det hvite ut av øynene på de bilistene som skal over den.

Flere trekker frem elektriske busser som alternativ til Bybanen. Les åsabuer Berit Bakkas innlegg i BT 20. mai: «Alternativet til Bybanen til Åsane er kø og kaos». Det er et innlegg til å bli klok av.

I Sentralbadet kan man for tiden se fem ulike arkitektgruppers skisser over hvordan det kan komme til å se ut når Bybanen går over Bryggen. For det fremtidige bymiljøet i Bergen vil en endelig løsning på denne traseen være alfa og omega. Eirik Glambek Bøe påpekte her i avisen for flere år siden: Alternativet er ikke Bybanen over Bryggen eller en bilfri Bryggen. Alternativet er Bybanen over Bryggen eller status quo. Der er vi fremdeles, dessverre.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg