Fornektelse eller fakta, professor?

Det er ikke saklig grunnlag for å hevde at jeg bidrar til å styrke den norske klimafornektelsen.

Publisert Publisert

ENERGI: Jeg støtter Klimapanelets konklusjon om menneskeskapte klimaendringer, skriver Jonny Hesthammer. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Jonny Hesthammer
    Tidligere professor i geologi og geofysikk ved UiB, nå CEO i M Vest Energy
  1. Leserne mener

Professor Peter Haugan hevder i BT 3. januar at jeg bidrar til å styrke den norske klimafornektelsen. Det er ikke saklig grunnlag for å hevde det, og jeg tror en faktabasert debatt er mer fruktbart enn å psykologisere og stille (fjern-)diagnoser.

Jeg støtter Klimapanelets konklusjon om menneskeskapte klimaendringer, og mener at vi gradvis må fase ut fossil energi av tre grunner: klimaendringene, luftforurensing og fordi våre fossile ressurser er begrensede.

Mens Haugan er uenig i at fossil energi og kjernekraft trengs for å nå nullutslipp, har jeg på min side valgt å forholde meg til det analysene til Klimapanelet faktisk viser.

Ingen av scenarioene når nullutslipp uten fossil energi og kjernekraft, og medianen viser en tredjedel fossilt. Da bør det være helt legitimt at Norge bidrar med sin andel av «den lovlige» mengden.

Les også

49 tegn på at verden går fremover

Klimapanelet oppgir 1 g/kWh lavere CO₂-utslipp fra vindkraft enn fra kjernekraft, men de tar ikke med behov for backup som øker utslippene. Valgte løsninger må være realistiske, og tendensen i klimapanelets analyser viser 1/5 sol- og vindkraft i energimiksen i 2050. Det virker rimelig.

Haugan hevder at fornybart snart vil utkonkurrere både fossil energi og kjernekraft på pris. Det kan være, men pr. nå har Tyskland og Danmark de høyeste strømprisene i Europa. Frankrike, som får det aller meste av strømmen fra kjernekraft og relativt lite fra fornybart, nyter godt av langt lavere strømpriser.

I Tyskland økte strømprisene med litt over 50 prosent i perioden 2006-2016, da de utvidet med sol- og vindkraft. I Danmark ble strømprisene doblet etter satsingen på vindkraft i 1995.

Ifølge EEA hadde Tyskland i 2016 7,5 ganger høyere CO₂-utslipp fra sin elektrisitetsproduksjon enn Frankrike. Hadde Tyskland ved årtusenskiftet valgt å bruke sine «Energiewende»-penger til kjernekraft istedenfor fornybart, så kunne de bygget 23 kjernekraftverk av den dyreste typen. Da ville Tyskland i dag vært fullstendig elektrifisert med tilnærmet nullutslipp og konkurransedyktige strømpriser.

Det er rett er at vi må ta med liv og helse for befolkningen når vi vurderer kjernekraft og fossil energi. I 2007 viste en studie fra anerkjente Lancet at det var langt flere dødsfall fra luftforurensning og ulykker pr. energimengde fra fossil energi enn kjernekraft, og nyere anslag tyder på at det også gjelder sammenlignet med sol- og vindkraft.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg