Erna Solberg, kan du høyra meg?

Kvar einaste dag legg tusenvis av menneske på veg langs det som er kåra til Noreg verste veg. Kan me leva med det i 2019? spør Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

Publisert Publisert

TO RAS: I Vaksdal gikk det to jordras over E16 i 2015. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

  • Hans-Erik Ringkjøb
    Ordførar i Voss kommune (Ap)
  1. Leserne mener

Det er naturleg at eg vendar meg til statsministeren vår, men spørsmålet er like mykje til Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørnar Moxnes og Une Bastholm. Så, høyre de meg? Eg håpar de gjer det, for eg har ei melding å koma med.

Har de høyrt at det rasar her vest? Har de høyrt at me må ta juling mest kvar einaste dag, fordi me bur der me bur. Juling i form av steinar og ras som rammar både veg og bane. Og, me snakkar ikkje om kva som helst veg og bane. Me snakkar om hovudvegen mellom aust og vest. Ja, den mellom Oslo og Bergen. Og, Bergensbanen, som for meir enn 100 år sidan batt landet saman, går her. Så, høyrer de meg?

ORDFØRAR: Hans Erik Ringkjøb, ordførar på Voss. Foto: Rune Sævig

Grunnen til at eg spør er at eg er usikker på om de forstår at i løpet av sekund så er dette landet nærast delt i to. I løpet av sekund er nokon katastrofen nær. Kvar einaste dag legg tusenvis av menneske på veg langs det som er kåra til Noreg verste veg. Kan me leva med det i 2019? Heilt tilbake til dansketida, og sikkert før det, var det eit mål å få til effektive vegar aust- vest, det handla om å binda landet saman, vera eitt rike, ein nasjon. Er det slik i dag?

Kvifor har me som bur her trong for å syngja ut om denne saka? Jo, det er nettopp fordi det er ei hovudfartsåra både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og, ei hovudfartsåra må fungera, vera trygg, vera effektiv. Slik er det ikkje, og slik kjem det heller ikkje til å bli med det fyrste. I beste fall snakkar me om trygg veg og bane om to tiår mellom Voss og Arna om ein held seg til vedteken planar. I verste fall vil problema aldri bli løyst. Difor spør eg, kan de høyra meg. Er det klar over kva stoda er?

Les også

NAF ba folk melde inn landets farligste veier. E16 mellom Bergen og Voss topper listen.

Veit de at det har gått over 300 ras dei siste tiåra på E16 mellom Voss og Arna? Veit de at det rasar heilt nye plassar? Veit de at det no rasar uansett vær? Når som helst? Veit de kva som ventar dei farande om katastrofen rammar? Veit de at det på strekninga har vore over 50 dødsulykker sidan opninga i 1991? Veit de at E16 Voss-Arna er overrepresentert når det gjeld ulykker? Veit de at veg og bane har vore stengt i snitt cirka 40 dagar årleg dei siste åra? Veit de at omkøyringsvegane er farlegare og smalar enn E16? Veit de kva konsekvensar det har for næringslivet med stadig stopp? Veit de at det køyrer over 5000 køyretøy her kvar einaste dag? Veit de at tungtransportandelen er høgare enn på andre Europavegar og aukande?

Veit de at på dei mest trafikkerte dagane køyrer det opp mot 10.000 køyretøy her?

Det me prøver å seie er at den uendelege forteljinga om den tragiske situasjonen på E16 og Vossabanen held fram. Dette er forteljinga om ei hovudpulsåre for veg og bane som gong etter gong sviktar, som gong etter gong fører til ulykker, som gong etter gong har kravd liv og som gong etter gong minner oss om at risikoen for total kollaps og katastrofe lurar rundt neste sving.

RAS: Opprydning etter ras som gikk over E16 og jernbanelinjen i Vaksdal i 2015. Toget stoppet i tunnelen ved Boge. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Absolutt ingen kan slå seg på brystet og visa til handlekraft for denne vegen og banen. Me som bur og ferdast langs denne vegen og banen vil alltid heia på dei som vil gjera noko og det raskt. Folk forventar at samfunnet stiller opp. Folk forventar at samfunnet vårt har evne til å løysa den utfordringa me står framfor. Me innbyggarar har rettar og pliktar, det same gjeld samfunnet med Regjering og Storting i spissen.

Så, kan de høyra meg? Erna Solberg, kan du høyra meg? Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørnar Moxnes og Une Bastholm. Alle de som er leiande i Regjering, Storting og i dei politiske partia, høyre de meg?

Er de einige i at dette er ei sak der all partipolitikk bør skrinleggast, og der de sit dykk ned og ser alvoret i situasjonen? Her må de rett og slett ta realitetane inn over dykk og alle som ein bli forkjemparar for å få dette prosjektet i gang snarast råd. Er de einige i det? Svarar de ja, er det berre å forsera arbeidet med veg og bane, svarar de nei, kan de kanskje svara på følgjande spørsmål, kva skal til for at denne veg- og banestrekninga får den prioriteringa den fortener?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg